Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940 (avsluttet)

«Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940» var et tverrfaglig prosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Om prosjektet

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med historiske og kulturvitenskapelige fagmiljøer i Norge og Tyskland, og dreide seg om hvordan bildet av jøden ble konstruert i norsk offentlighet i perioden 1814 til 1940. Prosjektets tidsavgrensning er rammet inn av Grunnlovens paragraf 2, som nektet jødene adgang til riket, og okkupasjonen av Norge.

Det har vært tre doktorgradsstipendiater tilknyttet prosjektet og ti mastergradsstudenter. Tre ganger i året ble det arrangert workshops og én gang i året en større internasjonal konferanse. Prosjektet hadde sin hovedfinansiering fra Norges forskningsråd. Prosjektet ble ferdigstilt i 2012.

Prosjektbeskrivelse

Styringsgruppe

Prosjektleder Christhard Hoffmann

Prosjektkoordinator Øivind Kopperud

Professor emeritus Einhart Lorenz

Forskningsrådgiver Vibeke Moe

Doktorgradsprosjekter

Øivind Kopperud

Jøden som kulturell konstruksjon i Den norske kirke 1864-1920

Lars Lien

«… pressen kan kun skrive ondt om jøderne». Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

Ragnhild Henden

Jøden som kulturell konstruksjon i norsk litteratur 1814-1940

Mastergradsprosjekter

Kjetil Simonsen

«Den store jødebevægelse» Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-1925

Andreas Snildal

En jødisk kulturadel. Tyske kultursionister og forestillinger om «østjøden» 1897-1923

Tone Njølstad Slotsvik

«Alt for Norge. Ikke ogsaa for katoliker?» Den katolske minoriteten i Norge 1905-1930

Alf Magne Sirevåg

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen 1845-1945

Chalak Kaveh

«Sigøynerplagen». Kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 1929-1938

Åsmund Gjerde

Reinterpreting Soviet «Anti-Zionism» An Analysis of «Anti-Zionist» Texts Published in the Soviet Union, 1967-1972

Katharina Bock Blühende Dornenzweige – Henrik Wergelands Gedichte und der «Judenparagraf» in der norwegischen Verfassung

Ingvild Leite

Integrering og ekskludering. Jødenes stilling i den danske anordningen av 29. mars 1814 og i den norske grunnloven av 17. mai 1814

Iris Kvellestad

Motreformasjonens avantgarde. En kartlegging av norske holdninger til jesuittordenen på 1900-tallet

Jan A. Brustad

Mellom det tsjekkiske, det tyske og det jødiske. Fremstillingen av jødene i tsjekkisk presse, januar 1937-15. mars 1939

 

Emneord: Antisemittisme, Gruppekonstruksjon
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 24. nov. 2020 11:44