Forskning

Forskning

HL-senteret har en forskerstab på 15 i tillegg til mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater tilknyttet forskjellige prosjekter.

Forskningen er inndelt i fire overordnede temafelt: jødisk historie og antisemittisme; nazisme, fascisme og europeiske okkupasjonsregimer; minoritetsforskning og sammenlignende studier av folkemord.

Forskningen utvikles både gjennom akademiske studier og publikasjoner, konferanser og seminarer, utstillinger, lærerkurs og pedagogisk materiale.