Forskning

Forskning

Kunnskap om Holocaust ligger til grunn for hele virksomheten til HL-senteret, og særlig forskningsavdelingen. Forskningen vår skal bidra til økt kunnskap om nye og historiske former for fordommer, diskriminering og rasisme rettet mot ulike livsynssminoriteter. 

Forskningen ved HL-senteret er inndelt i fem temafelt: jødisk historie og antisemittisme; Holocaust og okkupasjonstid; minoriteters vilkår; konspirasjonsteorier og fiendebildekonstruksjoner; samt sammenlignende studier av folkemord, menneskerettighetsbrudd og minoritetsvern.

Forskningen vår utvikles gjennom akademiske studier og publikasjoner, konferanser og seminarer, utstillinger, lærerkurs og pedagogisk materiale.

HL-senteret har en forskerstab på rundt 15. Ta gjerne en titt på publikasjonene våre. 
 

Rapport: Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Ny læringsressurs: Inclusive Citizenship