Forskning

Kunnskap om Holocaust ligger til grunn for hele virksomheten til HL-senteret, også forskningsavdelingen. Forskningen vår søker å bidra til økt kunnskap om nye og historiske former for fordommer og rasisme rettet mot ulike minoriteter for å forebygge diskriminering og folkemord. 

HL-senterets forskning er inndelt i temafeltene jødisk historie og antisemittisme; Holocaust, okkupasjon og nazisme; minoritetsforskning og sammenlignende studier av folkemord og massevold.

Bli kjent med HL-senterets forskere og publikasjoner.

Pågående Forskningsrådsprosjekter

Negotiating Jewish Identity: Jewish Life in 21st Century Norway 

This project aims to establish new empirical and theoretical knowledge on the cultural and social practices of Jewish life in Norway in the 21st century. Prosjektet studerer jødisk liv i dagens Norge.
 

Shifting boundaries: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

This project aims to establish new empirical, methodological and theoretical insights into the manifestations, mechanisms and effects of anti-Jewish attitudes in Norway today. Prosjektet studerer antisemittismens skiftende grenser.