Undervisning

Undervisning

Undervisningsavdelingen ved HL-senteret tilbyr gratis skolebesøk, undervisningsopplegg til bruk i klasserommet og kurs for lærere i ungdomsskolen og videregående skole.

Generelle henvendelser

Skolebesøk

Et besøk på HL-senteret gir elevene muligheten til å oppleve historien som interessant og relevant. Elevene får undre seg, reflektere og stille egne spørsmål. Les mer om tilbud på ulike trinn og påmelding:

Ungdomsskoler

Videregående skoler

Lærerkurs

HL-senteret arrangerer gratis lærerkurs for grunnskolen og den videregående skolen flere ganger årlig. Kursene varer en vanlig arbeidsdag og dekker et bredt spekter av temaer med spesielt fokus på metoder og tverrfaglighet.

Mer om lærerkurs

Andre utdanningsinstitusjoner

HL-senteret tar imot studentgrupper, lærere, folkehøgskoler og andre. Vi lager tilpassede opplegg for disse gruppene.

Mer om undervisningsopplegg

Undervisningsmateriell

HL-senteret tilbyr undervisningsmateriell til bruk i ungdoms- og videregående skole knyttet til en rekke av senterets temaer.

Mer om undervisningsmateriell

Undervisningsbloggen

HL-senterets formidlere blogger med jevne mellomrom om undervsining, gode opplegg og tanker rundt Holocaustundervisning. Bloggen retter seg mot lærere, historieformidlere og andre som underviser.

Les bloggen her

Holocaustdagen 27. januar

Holocaustdagen er en anledning for skoler til å tematisere rasismens og antisemittismens ytterste konsekvenser.

Mer om holocaustdagen

folkemord.no

Lær mer om folkemord og massedrap i åtte forskjellige land og områder. Pedagogisk verktøy for lærere og elever.

Dembra

Forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Et tilbud om kompetanseutvikling for skoler.

Benjaminprisen

Deles ut årlig til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Du kan foreslå en skole til prisen her på prisens nettside.

Meld deg på nyhetsbrev om HL-senterets undervisningsaktivitet