print logo

Undervisning

Undervisningsavdelingen ved HL-senteret tilbyr gratis skolebesøk, undervisningsopplegg til bruk i klasserommet og kurs for lærere i ungdomsskolen og videregående skole.

Skolebesøk

Et besøk på HL-senteret gir elevene muligheten til å oppleve historien som interessant og relevant. Elevene får undre seg, reflektere og stille egne spørsmål. Les mer om tilbud på ulike trinn og påmelding her:

 

Ungdomsskoler

Videregående skoler

Lærerkurs

HL-senteret arrangerer gratis lærerkurs for grunnskolen og den videregående skolen flere ganger årlig. Kursene varer en eller to dager, og dekker et bredt spekter av temaer med spesielt fokus på metoder og tverrfaglighet.

Les mer

Andre utdanningsinstitusjoner

HL-senteret tar imot studentgrupper, lærere, folkehøgskoler og andre. Vi lager tilpassede opplegg for disse gruppene.

Les mer

Undervisningsmateriell

HL-senteret tilbyr undervisningsmateriell til bruk i ungdoms- og videregående skole knyttet til en rekke av senterets temaer.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev om HL-senterets undervisningsaktivitet

 

 

 

Folkemord.no

Lær mer om folkemord og massedrap i åtte forskjellige land og områder. Pedagogisk verktøy for lærere og elever.

Forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Et tilbud om kompetanseutvikling for skoler.

Deles ut årlig til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. I 2017 gikk prisen til Høyland ungdomsskole i Sandnes. Du kan foreslå en skole til årets pris her på prisens nettside.

Holocaustdagen 27. januar

Holocaustdagen er en anledning for skoler til å tematisere rasismens og antisemittismens ytterste konsekvenser.

Les mer her

Generelle henvendelser