Benjaminprisen

 

Benjaminprisen 2020 til Glemmen videregående skole!

Skolen er en kombinert videregående skole yrkesfaglig skole med 1350 elever. Den arbeider bredt og har en tydelig forankring i nærmiljøet, hos elevene og hos de ansatte.

Myndiggjøring av elevene

Juryen vil særlig trekke fram hvordan Glemmen systematisk involverer elevene i arbeidet. Skolen tror på såkalt «empowerment» - myndiggjøring - og ønsker å la ungdommene selv ta i bruk sine egne ressurser på best mulig måte for å skape mangfoldsarenaer. Dette gir et eierskap til aktivitetene sett fra elevenes side, noe som positivt bidrar til å utruste og engasjere elevene. Ikke minst blir dette tydelig i iverksettingen av «Elevenes temadag» fra 2019. Dette er en hel dag hvor elevene velger tema selv og jobber aktivt uten at lærere er til stede. Høsten 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer». For 2020 valgte elevene overordnet tittel «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet». Dette viser hvordan skolen lar elevene være pådrivere i det antirasistiske arbeidet.

 

Bred og systematisk forankring

I tillegg er arbeidet mot rasisme, enten det uttrykkes som myndiggjøring eller som integrasjonstiltak, også har en systematisk forankring hos de ansatte. De arbeider etter opplæringsloven og andre styringsdokumenter i et forebyggende perspektiv, men også skolens aktive samarbeid med eksterne aktører virker i samme retning. De ansatte har løpende dialog og samarbeid med kommunens SLT-koordinatorer, med kulturavdelingen i kommunen, og kulturaktører, med samfunnsavdelingen og folkehelseavdelingen i fylkeskommunen, med Høgskolen i Østfold, med frivillige organisasjoner og andre aktører. Disse er både spennende og relevante i et forebyggende perspektiv, og sier noe om bredden og systematikken i arbeidet. Det viser også at skolen har et fundament som den kan bygge videre på med hensyn et antirasistisk arbeid framover.

Prisutdeling i mai

Benjaminprisen 2020 ble delt ut av kunnskaps- og integreringsministeren Guri Melby 25. mai 2021 i en liten seremoni i Oslo grunnet restriksjoner i forbindelse med den pågående pandemien.

Det var mange gode kandidater som var foreslått til Benjaminprisen dette året og juryen berømmer alle fem nominerte skoler for sin uttalte innsats mot rasisme og diskriminering. De øvrige nominerte som nådde finalerunden var Rothaugen ungdomsskole (Bergen), Sofienberg skole (Oslo), Trara barneskole (Fredrikstad) og Allanengen barneskole (Kristiansund).

Benjaminprisens jury består av representanter fra Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen, HL-senteret, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sametinget og Utdanningsforbundet. HL-senteret er juryleder og fast sekretariat for Benjaminprisen.  

Besøk benjaminprisen.no for mer informasjon

 

Publisert 23. aug. 2012 14:24 - Sist endret 15. juni 2021 11:27