Utstillinger

Permanent utstilling

HL-senterets utstilling gir en helhetlig fremstilling av de norske jødenes skjebne under 2. verdenskrig.

  • fangedraktjpg De norske jødenes skjebne under 2. verdenskrig

    766 norske jøder ble drept eller omkom som følge av nazistenes utryddelsespolitikk. Denne utstillingen gir en helhetlig framstilling av de norske jødenes sjebne under andre verdenskrig.

  • bbunkereth Besøk Villa Grandes bunker

    Villa Grandes bunker er åpen for egne omvisninger. Villa Grandes bunker ble bygget i 1942 da Vidkun Quisling, leder for det norske nazipartiet Nasjonal Samling, og hans hustru Maria flyttet inn i huset, som Quisling kalt «Gimle».

Midlertidige utstillinger

Månedens gjenstand

Gjennom prosjektet «Månedens gjenstand» er objekter fra HL-senterets arkiv og utstilling blitt presentert på våre nettsider. I løpet av ett år har historien om deportasjonen av jødene i Norge blitt tematisert gjennom tekst og fotografier.

  • edgar-og-vera-brichta-web Fotografi av Edgar og Vera Brichta

    Det store flertallet av de norske jødene som overlevde Holocaust, flyktet over grensen til Sverige. Bare 34 jøder overlevde etter å ha blitt deportert fra Norge med sikte på tilintetgjørelse. Den siste gruppen av jøder som overlevde den andre verdenskrig, var de som forble skjult i Norge gjennom hele krigen. Det nøyaktige tallet på overlevende som berget livet ved å holdes skult i Norge, er usikkert. Historikere har anslått at det kan ha dreid seg om rundt hundre personer. Edgar Brichta var en av dem.