Dokumentasjonsavdelingen

HL-senterets dokumentasjonsavdeling er en ressurs for forskning, formidling og kunnskap innenfor institusjonens fagfelter. Avdelingen forvalter HL-senterets biblioteksamling, arkivsamling og gjenstandssamling. 

Biblioteket

HL-senterets bibliotek er et forskningsbibliotek som dekker institusjonens sentrale emner. Bibliotekets samling omfatter trykte bøker, tidsskrifter, film og lydopptak. Biblioteket yter litteratur- og referansetjenester til senterets ansatte så vel som eksterne forskere, studenter, lærere og den øvrige allmenheten.

Biblioteksamlingen er søkbar i Oria

Mer om biblioteksamlingen

Søk i Kunnskapsbasen 

Arkiv

Dokumentasjonsavdelingen forvalter en arkivsamling bestående av et titalls mindre privatarkiver. Alle arkivene er personarkiver – i hovedsak etter jødiske personer som ble ofre for Holocaust i Norge. Samlingen inkluderer også enkelte arkiver etter ikke-jødiske nordmenn som var involvert i ulike aspekter ved jødeforfølgelsene under krigen. Tilgang til enkeltarkiver gis etter søknad.

Informasjon om arkivene våre er tilgjengelig i Arkivportalen.

Formidlingsprosjekter

I tillegg til å drifte institusjonens bibliotek og arkiv, driver dokumentasjonsavdelingen også kunnskapsformidling innenfor HL-senterets kjernetematikk. Denne aktiviteten har resultert i flere digitale utstillinger, med utgangspunkt i både eget og eksternt arkivmateriale.

Se våre formidlingsprosjekter