Annonse for M. Savosnicks urforretning

På begynnelsen av 1900-tallet hadde Robert Savosnicks farfar, Michael Savosnick, flere annonser på trykk i den lokale Trondheims-avisen Dagsposten. Annonsen kunne opplyse leserne om at urmaker M. Savosnick drev byens «største, bedste og billigste uhrforretning og reparationsværksted». Savosnick skiltet også med prisbelønt deltakelse under verdensutstillingen i Paris i 1900.

Michael Savosnick løste handelsbrev i Trondheim allerede i 1891, men familien bosatte seg ikke fast i byen før et par år senere. I andre halvdel av 1890-årene etablerte Michael også sin egen urmakerforretning i Trondheim. Forretningen åpnet først i Krambugata 13, men ble raskt utvidet og flyttet til nr. 22 i 1899. Åpningen av Savosnicks forretning illustrerer et generelt utviklingstrekk i retning av et tydeligere og mer etablert jødisk samfunn i byen: Mot slutten av 1890-tallet og begynnelsen av 1900-årene tok stadig flere av områdets jødiske handelsreisende steget fra omførselshandel og omreisende virksomhet til fast forretningsdrift i byens kjerneområder. Det gjaldt Savosnicks urforretning, men blant andre også Kahns Dressmagasin, Moses Jacobsens Vinhandel og H. Kleins Herreekvipering og Manufaktur.

Michael Savosnicks annonser og forretningsvirksomhet falt imidlertid ikke alltid i god jord hos byens øvrige urmakere. I en annonse i Dagsposten fra 1902 oppfordret blant annet en av dem publikum om å være på vakt for «udenlandske Humbugreklamer, Jøder og omvankende Handelskarle». Urmaker Savosnick ble også angrepet for å legge beslag på for store deler av markedet gjennom drift av flere forretninger. Den andre av familiens urforretninger ble drevet av Michaels sønn, Marcus, som løste handelsbrev i byen åtte år etter sin far. Da Marcus flyttet til Sverige med sin kone i 1907, ble urmakervirksomheten ført videre til neste gren av familien: Den yngre sønnen og Roberts far, Ernst. Robert fulgte derimot ikke i sin fars og farfars fotspor. Etter fullført artium begynte han nemlig, som den første i familien, å studere medisin.  

Av Jan A.S. Brustad
Publisert 4. des. 2017 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36