Forsiden

Velkommen til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord og på minoriteters vilkår i moderne samfunn.

Vil du bidra til å styrke kunnskapen om Holocaust i Norge?

En folkemengde står og ser på Donau som legger ut fra kai i Oslo 26. november 1942. Foto: Georg W. Fossum/NTB Scanpix

HL-senteret lyser ut tre forskerstillinger innenfor fagfeltet Holocaust i Norge: Én fast stilling og to engasjementer knyttet til bokprosjekter.

Holocaust i Norge har de siste tiårene blitt viet større oppmerksomhet i offentlig samtale og som vitenskapelig forskningsfelt. Samtidig er fagfeltet ungt i norsk sammenheng, og det er stort behov for videre forskning for å utvide kunnskapen om denne delen av norsk historie. HL-senteret vil igangsette ulike forskningsprosjekter for å bidra til økt kunnskap, og søker tre forskere som ønsker å utvikle ny forskning og bidra til formidling på feltet.

Den ene stillingen er fast for en forsker med Holocaust i Norge som hovedarbeidsfelt der søker bes utvikle et mulig prosjekt. Det er åpent for selvvalgte perspektiver og problemstillinger.

Den andre stillingen er et toårig engasjement knyttet til et bokprosjekt om etterkrigsoppgjøret for jødene i Norge. Høsten 2021 utkom et større arbeid om den økonomiske likvidasjonen av jødenes formuer i Norge under okkupasjonen. Bokprosjektet som nå lyses ut skal følge det økonomiske etterkrigsoppgjøret fra 2. verdenskrigs slutt, via utvikling og behandling innen offentlige instanser fram til etter restitusjonsoppgjøret på 1990-tallet.

Den tredje stillingen er bokprosjekt om Rød-saken, som har blitt et fenomen i norsk offentlighet. Rettsakene mot Knut Rød har skapt stor debatt. Politiinspektør Knut Rød sto for organiseringen av arrestasjonene av jøder i Oslo og Akershus, som førte dem til Akershuskaia og til den største deportasjonen av jøder fra Norge. Etter 2. verdenskrig ble Rød frifunnet i to rettsrunder (1946,1948).  Bokprosjektet skal belyse sakene mot Rød, både de juridiske sidene og den politiske sammenhengen de inngikk i.

Les mer og søk på stillingene her.

Aktuelt

 • snublestein_2_250-px Puss en snublestein 25. nov. 2021 10:14

  Fredag 26. november er datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge i 1942. Ta del i dugnaden med å pusse snublesteiner.

 • Karen Smith, som holdt hovedinnledningen på talerstolen Kan Norge bidra til å forebygge folkemord? 10. nov. 2021 14:07

  Hva kan et lite land som Norge gjøre for å beskytte sivilbefolkninger mot grove menneskerettighetsbrudd, som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og etnisk rensing? Dette var tema for et åpent seminar på HL-senteret 9. november, der Karen Smith, tidligere spesialrådgiver i FN for Responsibility to Protect, holdt hovedinnledningen.

 • En synagoge står i brann under novemberpogromene i Wien. Markering av novemberpogromene 8. nov. 2021 17:06

  Tirsdag 9. november markeres det som ble forspillet til det industrielle massemordet på Europas jøder. Pogromene natten mellom 9. og 10. november i 1938, det vi i dag kaller novemberpogromene (tidligere Krystallnatten), demonstrerte nazistenes vilje til å begå forbrytelser mot menneskeheten.

Besøk oss

Åpningstider:

Alle dager 10:00-16:00. 

Omvisninger:

 • I bunkeren: Lørdager og søndager kl. 11.30 og 14.30
 • I den permanente utstillingen: Lørdager og søndager kl. 12.00

 
 
 

HL-senterets venneforening

HL-senteret har en aktiv venneforening som møtes til foredrag, reiser, filmer og andre typer arrangementer - alltid med hyggelig samvær som avslutning.