Forsiden

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. 

Varm start på høstsemesteret

Lærere fra Brandengen skole i Villa Grande sin hage

Høstsemesteret 2020 er i gang ved HL-senteret og tirsdag 11.8 var det kick-off for Dembra for barneskoler. 

65 lærere fra Brandengen skole i Drammen var på besøk. Skolen er med i første runde med Dembra for barneskolen, sammen med Trara skole i Fredrikstad og Uranienborg skole i Oslo. Dembra er et veiledningsbasert undervisningsopplegg for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. I praksis betyr Dembra forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse med fokus på inkludering, deltakelse, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse.

Peder Nustad presenterer Dembra

– Vi har hatt en effektiv og givende workshop med gode samtaler. Vi var veldig glade for at været var så fint at vi kunne ha deler av undervisningen i hagen på Villa Grande, sier HL-senterets Peder Nustad, som er prosjektleder for Dembra. Vi har stort fokus på å overholde myndighetenes smittevernregler, både ved planlegging og ikke minst ved gjennomføring. Vi må jobbe i mindre grupper enn vanlig, lunsjen ble delt i to bordsetninger, og en-meterregelen var i bruk både inne og ute, og alle deltagere har kunnet desinfisere hendene sine ved forflytning mellom rommene. Det er viktig for oss at et besøk på HL-senteret føles trygt, både for små og større grupper fortsetter Nustad.


 

Opplev HL-senteret i sommer

HL-senterets museumsvirksomhet er flittig besøkt, her kan du se noen utvalgte kommentarer fra Tripadvisor:

Historie

"Til tross for at historien er dyster, så er det viktig at vi tar vare på den, og det gjør Holocaustsenteret på en god måte. Så enten du er interessert i krigshistorie eller arkitektur så passer dette museet for deg. Innholdsrikt og fint, glem ikke at det finnes en utside av museet også."

Dette bygget, med sin forholdsvis korte historei huser et av Oslos beste museer. Et sted for ettertanke.

 

HL-senterets permanente Holocaustutstilling

Våre utstillinger.

Senterets permanente Holocaustutstilling gir rom for refleksjon over dagsaktuelle temaer som rasisme, diskriminering og antisemmittisme med utgangspunkt i vår tids største forbrytelse. Utstillingen forteller historien om de norske jødene under Holocaust, men er også den eneste utstillingen som tar for seg alle offergruppene for den naziztiske masseutryddelsespolitikken. Les mer om utstillingen.

Midlertidige åpningstider fra 9. juni 2020 er kl. 10-17 alle dager. 

HL-senteret er et trygt sted å besøke. Kun et begrenset antall personer kan være inne i utstillingene samtidig, derfor slippes besøkende inn puljevis. Dette kan påføre noe ventetid.

Guidede turer hver dag

11:30: Villa Grandes historiske bunker
14:00: Omvisning i HL-senterets utstilling om Holocaust 
15:30: Ville Grandes historiske bunker

Merk: Kun fem personer kan delta på våre guidede turer samtidig.

 

Besøk Villa Grandes bunker

Foto: Nationen

Under annen verdenskrig fungerte Villa Grande som privatboligen til Vidkun Quisling, leder for det norske nazi-partiet. I 1942 fikk han bygget en 67 kvadratmeter stor bunker som etter krigens slutt i 1945 ble stengt. Bunkeren sto tom og ubesøkt i 70 år. Nå har du mulighet til å besøke den.
Les mer om bunkeren.

Aktuelt

  • shiftbound2 Ny bok utforsker negative holdninger mot jøder og muslimer i Norge 12. aug. 2020 10:58

    Antisemittisme og muslimfiendtlighet blir ofte sett på som to forskjellige fenomener. En ny bok, redigert av HL-senterets forskere Christhard Hoffmann og Vibeke Moe, utfordrer denne oppfatningen og gir en unik innsikt i holdningene blant – og til – disse to minoritetene i Norge.

  • hl-senteret_rainbow_logo_rgb Happy Pride 24. juni 2020 15:47

    HL-senteret flagger stolt i Pridemåneden.

  • 105_13_web-(1436x889px)plesner Flukten fra Irak: Hva betyr etnisk og religiøs identitet? 23. juni 2020 17:23

    Ny rapport fra HL-senteret: Hvilken betydning hadde minoritetesstatus for norskirakeres flukt til Europa? Og hva skal til for at de vil vurdere det trygt å vende tilbake til hjemlandet? Ingvill T. Plesner forteller om nye funn.

HL-senterets venneforening

HL-senteret har en aktiv venneforening som møtes til foredrag, reiser, filmer og andre typer arrangementer - alltid med hyggelig samvær som avslutning.
 
 

Besøk oss