Forsiden

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. 

HL-senteret er med på den nasjonale smitteverndugnaden og stengte derfor dørene mandag 9. november. Senteret holder stengt frem til 4. februar 2021. 

Markering av Den internasjonale Holocaustdagen 2021

​Den internasjonale Holocaustdagen markeres hvert år ved minnesmerket over jøder i Norge som ble deportert fra landet. Foto: HL-senteret

Onsdag den 27. januar 2021 markeres den internasjonale Holocaustdagen for å minnes de seks millioner jødene og de andre offergruppene for nazistenes tilintetgjørelser.

Arrangementet vil i år gjennomføres digital og publikum kan strømme arrangementet her

HL-senteret markerer hvert år den internasjonale Holocaustdagen 27. januar, på dagen da styrker fra Sovjetunionen frigjorde de overlevende fangene fra konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau. 

Årets hovedtale på vegne av regjeringen holdes av statsminister Erna Solberg etterfulgt av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Programmet omfatter ellers taler og appeller ved ordfører Marianne Borgen, forstander ved Det Mosaiske Trosamfund, Ervin Kohn, Thorvald Steen, Inge Aleksander Gjestvang, Elsa Kvamme og Claudia Josef, foruten innslag ved ungdom fra Det mosaiske Trossamfund og sang ved kantoren i DMT.

Se hvordan dagen markeres andre steder i Norge.

Se videoen om hvorfor det er så viktig å markere Holocaustdagen her.

En synliggjøring av hva rasistiske ord og diskusjoner også bidrar til av handlinger

Illustrasjon: NewFrame

Den 26. januar 2021 markerer 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen, et rasistisk motivert drap som rystet Norge og verden.

- Det var et sjokk over brutaliteten, over at et ungt mennesket blir rammet på denne måten, men også en synliggjøring av hva rasistiske ord og diskusjoner også bidrar til av handlinger. Det var en vekker for veldig mange. Sa statsminister Erna Solberg da hun og direktør ved HL-senteret, Guri Hjeltnes snakket sammen om hendelsen. Les mer.

Arkivet etter Robert Savosnick innlemmes i Norges dokumentarv

Robert Savosnick (3 år) og storebroren Michael, tatt i 1918. Foto: Arkivet etter Robert Savosnick / HL-senteret

I dag innlemmes nye tilskudd til Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register: Ett av dem er arkivet etter Robert Savosnick.

Savosnicks håndskrevne notater, brev og manusutkast gir jødeforfølgelsen plass i norsk minnekultur og bredere offentlighet.

– Det at faren min tidlig forsto at han måtte ta vare på dokumenter som beskriver hans opplevelser under Holocaust er sterkt for meg. Hans virke som tidsvitne etter krigen har ført til at de vil bli stående uforandret til evig tid som norsk kulturarv. Kontrasten mellom å skulle utryddes som et folk til å bli en del av norsk kulturarv er stor og emosjonell, sier Savosnicks datter, Chava.

Les mer.

Hvordan snakke med skoleelever om Holocaust?

– En ny, internasjonal læringsveileder som nå lanseres på norsk, kan bli en viktig ressurs for lærere som underviser om Holocaust, sier Benjamin Geissert, mangeårig formidler av Holocaust-historie ved HL-senteret. – Vi forventer at lærere som skal undervise i demokrati og medborgerskap har god nok kunnskap om Holocaust til å kunne gi elevene nødvendig undervisning om antisemittiske strømninger og holocaustfornektelse i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Illustrasjon: Kristian Hammerstad

Aktuelt

Besøk oss

Åpningstider:

HL-senteret deltar i dugnaden mot covid-19 og er stengt for publikum inntil videre.

 
 

HL-senterets venneforening

HL-senteret har en aktiv venneforening som møtes til foredrag, reiser, filmer og andre typer arrangementer - alltid med hyggelig samvær som avslutning.