Forskning

Forskningen

Kunnskap om Holocaust ligger til grunn for hele virksomheten til HL-senteret, også forskningsavdelingen. Forskningen vår søker å bidra til økt kunnskap om nye og historiske former for fordommer, diskriminering og rasisme rettet mot ulike minoriteter. 

HL-senterets forskning er inndelt i fem temafelt: jødisk historie og antisemittisme; Holocaust og okkupasjonstid; minoriteters vilkår; konspirasjonsteorier og fiendebilde-konstruksjoner; samt sammenlignende studier av folkemord, menneskerettighetsbrudd og minoritetsvern.

Forskningen utvikles gjennom akademiske studier og publikasjoner, konferanser og seminarer, utstillinger, lærerkurs og pedagogisk materiale. HL-senteret har en forskerstab på 15. Ta gjerne en titt på publikasjonene våre. 
 

Rapport: Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Ny, forskningsbasert læringsressurs: Inclusive Citizenship