English version of this page

Jødisk historie og antisemittisme

HL-senterets forskning på jødisk historie og antisemittisme undersøker hvilken funksjon forestillinger av jøder har hatt i det norske samfunnet fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag.

Vi kartlegger for eksempel forestillinger og stereotypier om jøder som har eksistert og fortsatt eksisterer innenfor sentrale politiske, sosiale, religiøse og kulturelle institusjonelle rammer. Forskningen er tverrfaglig og har som målsetting å gi kunnskap om sentrale aspekter ved antisemittisme som historisk og aktuelt fenomen i Norge og slik befeste antisemittismeforskningen som et eget fagfelt her i landet.

Mens antisemittisme har lange historiske røtter i den kristne verden, inkludert Norge, er det også et høyst aktuelt fenomen. Utforskningen av det historiske jødehatet skaper grunnlag for å forstå antisemittismen slik den fremtrer i vår samtid og gir samtidig en solid kunnskapsbasis for en sammenliknende kontrastering med beslektede fremmedfiendtlige og rasistiske fenomener.

Kontaktperson: Vibeke Moe