English version of this page

Forestillinger om "jøden" i dagens Norge

Doktorgradsprosjektet Forestillinger om "jøden" i dagens Norge gjennomføres i perioden 2015–2019. Datagrunnlaget samles gjennom kvalitative intervjuer med muslimer i Norge.

Prosjektet belyser blant annet betydningen som religiøse forestillinger og minoritetserfaringer har for relasjoner mellom jøder og muslimer.

Overordnede problemstillinger er:

  • Hvilke begrunnelser gis for ulike syn på jøder, og hvilke elementer kan på bakgrunn av dette sies å konstituere forestillinger om «jøden»?
  • På hvilke måter gjøres den israelsk-palestinske konflikten gjeldende for forestillingene?
  • Hvilken betydning har religion og religiøsitet som referanseramme for forestillingene?
  • Hvordan kommer antijødiske holdninger til uttrykk?
  • Hvilken betydning har tidligere erfaringer og historiske hendelser (jødeforfølgelser) for informantenes syn?

 

Emneord: Antisemittisme, Jøder, Muslimer, Holdninger, Intervjustudie
Publisert 16. des. 2015 11:56 - Sist endret 9. mars 2018 14:29

Kontakt

Vibeke Moe

vibeke.moe@hlsenteret.no

tlf. 22 84 21 04 / 93 26 50 53