SHIFTING BOUNDARIES. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

Forskningsprosjektet «Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge» tar sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i de ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag.

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i hypotesen om at mens åpne uttrykk for antisemittiske ideer etter Holocaust har blitt fortrengt fra den offentlige sfæren i Vesten, har fenomenet ikke forsvunnet, men er i stedet forskjøvet til mindre synlige områder og sammenhenger. I prosjektet er dette konseptualisert som «kommunikasjonslatens». Gjennom tre overgripende deler vil prosjektet undersøke relevante arenaer for offentlig diskurs og sosial samhandling (nye medier, offentlige debatter og utdanning).

Basert på omfattende kvantitative data som ledsages av en rekke kvalitative studier, skal prosjektet slik utforske antisemittismens former og manifestasjoner i dagens Norge, herunder de sammenhenger der holdningene uttrykkes, reguleres og forvandles. I tillegg vil prosjektet undersøke hvordan begrepet antisemittisme er gjenstand for forhandlinger i den offentlige debatten og på hvilken måte det har blitt et middel til legitimering og delegitimering av sosiale og politiske aktører og posisjoner.

Prosjektet vil derved gi velfundert kunnskap om utbredelsen av og aksepten for antisemittiske holdninger i dagens Norge og spesielt svare på det overordnede spørsmålet om (og eventuelt på hvilke måter) grensene for «hva som kan sies om jødene» har endret seg de senere år.

Resultater fra prosjektet vil utgjøre et referansepunkt og en ressurs for det sivile samfunn samt for lokale og nasjonale myndigheter i Norge og internasjonalt i arbeidet mot antisemittisme, fordommer og diskriminering.

Ledelse og samarbeid

Prosjektleder: Christhard Hoffmann (HL-senteret / Universitetet i Bergen)

Prosjektkoordinator: Vibeke Moe (HL-senteret)

Referansegruppe: Prof. Lars Dencik (Roskilde Universitet), Prof. David Feldman (Birkbeck University of London), Prof. em. Irene Levin (Høgskolen i Oslo and Akershus), Prof. Kyrre Kverndokk (Universitetet i Bergen), Dr. Alice Pettigrew (University College London, Centre for Holocaust Education), Dr. Kjetil Simonsen (Jødisk museum i Oslo), Dr. Juliane Wetzel (Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität, Berlin), Prof. em. Ruth Wodak (University of Lancaster/Vienna).

Prosjektet vil også samarbeide med: Jødisk Museum i Oslo og Trondheim, Jødisk kulturfestival i Trondheim, Forum för Levande Historia (Stockholm) og Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA, Stockholm), POLIN Museum of the History of Polish Jews (Warszawa) og skoleutviklingsprosjektet DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, HL-senteret).


English summary


Forskningsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (SAMKUL-programmet). Prosjektperioden er fra 1.11 2017 til 31.10.2021.

Publisert 11. okt. 2017 12:36 - Sist endret 10. juni 2020 11:23