«Jewish Cultural Heritage» - bilateralt samarbeid mellom Norge og Polen 2013-2017 (avsluttet)

I perioden september 2013 til oktober 2017 samarbeider fire norske institusjoner –  HL-senteret, Jødisk museum i Oslo, Det Europeiske Wergelandsenteret og Falstadsenteret –  med Museum of the History of Polish Jews i Warszawa om prosjektet «Jewish Cultural Heritage».

Samarbeidet inkluderer en rekke delprosjekter, herunder både historiske og samtidsorienterte studier. Prosjektene har som målsetting å fremme kunnskap om jødisk kultur og historie og bidra til å styrke interkulturell forståelse i de to landene. HL-senteret ved Vibeke Moe er koordinator for samarbeidet, som finansieres gjennom EEA Grants / Norway Grants.

1. Intervjustudie om jødisk historie, minoritetserfaringer og antisemittisme

Tittel: «Educational programs for youth based on oral history resources»

Deltagere: Vibeke Moe (HL-senteret), Anita Christensen og Mats Tangestuen (Jødisk museum i Oslo) og Joanna Król, Albert Stankowski  og Justyna Majewska (Museum of the History of Polish Jews, Warszawa)

HL-senteret, Jødisk museum i Oslo og Museum of the History of Polish Jews i Warszawa samarbeider om intervjuprosjektet «Educational programs for youth based on oral history resources». Gjennom kvalitative intervjuer med jøder og ikke-jøder i Norge og Polen skal prosjektet styrke kunnskapen om jødisk historie, kultur og erfaring i de to landene. Prosjektet skal studere minner og fortellinger fra tiden før, under og etter annen verdenskrig. I tillegg har prosjektet en samtidsorientert del som skal belyse erfaringer til de jødiske minoritetene i Norge og Polen i dag, der erfaringer med antisemittisme står sentralt. Samlet sett bidrar prosjektet dermed til å belyse relasjonene mellom majoritetsbefolkning og de minoriteter, historisk og i samtiden. Likheter og forskjeller mellom den polske og den norske konteksten danner en unik bakgrunn for prosjektet og materialet som samles inn vil utgjøre en ny og verdifull kilde til kunnskap om de jødiske minoritetenes situasjon i Polen og Norge.

Undervisning: Det utvikles undervisningsmetoder og -opplegg basert på materialet som forskerne ved HL-senteret og museet i Warszawa samler inn. Dette arbeidet gjøres også i tilknytning til konferanser og seminarer på prosjektet "Faces of Diversity" (se under).

Dokumentarfilm: I samarbeid med Jødisk museum i Oslo har det blitt utviklet en dokumentarfilm. Filmen tar utgangspunkt i en polsk-norsk familie gjennom Bente Kahan og har et komparativt perspektiv på jødisk kultur og historie.

Nettarkiv: Jødisk museum i Oslo og museet i Warszawa har også samarbeidet om utviklingen av en norsk komponent i prosjektet «Virtual Shtetl», som er en nettportal basert på kartlegging av jødisk historie i Polen. Portalen ble offisielt lansert 16. juni 2009 og inneholder oversikt over mer enn 1240 byer med kart, statistikk og bildegallerier. Prosjektet belyser jødisk migrasjon fra Polen til Norge og bidrar til kunnskap om de stedene (shtetler) jødene kom fra.

2. Internasjonal konferanserekke om interkulturell forståelse

Tittel: «The Faces of Diversity – teaching and learning about Jewish-Polish history as learning to live together in a diverse and pluralist society»

Deltagere: Claudia Lenz og Julie Skøien (Det Europeiske Wergelandsenteret), Vibeke Moe (HL-senteret), Anita Christensen og Mats Tangestuen (Jødisk museum i Oslo), Lise Rebekka Paltiel (Jødisk museum i Trondheim), Sanna Brattland og Jon Reitan (Falstadsenteret) og Ewa Chomicka og Anna Berkowicz (Museum of the History of Polish Jews)

Koordinator: Det Europeiske Wergelandsenteret

HL-senteret har også vært involvert i gjennomføringen av en konferanserekke om interkulturell forståelse og demokratiutvikling. Det Europeiske Wergelandsenteret har koordinert prosjektet, som inkluderte tre internasjonale konferanser for de fem deltagende institusjonene og internasjonale eksperter på de ulike temafeltene. Konferansene tematiserte hvordan undervisning om historie og kulturarv kan inngå i demokratilæring og bidra til utvikling av interkulturell forståelse. Slik koblet prosjektet historisk forskning med samtidsorienterte studier og undervisning. Konferansene har fungert som bindeledd og diskusjonsforum for de øvrige prosjektene og hadde blant annet som målsetting å fremme utviklingen av undervisningsmetoder og -opplegg til videre bruk i institusjonenes virksomhet.

Den første konferansen ble avholdt på HL-senteret 17.-18. mars 2014 under tittelen: «The Faces of Diversity – Historical learning as intercultural learning»

3.  Elevutveksling og studietur for lærere

Deltagere: Sanna Brattland og Jon Reitan (Falstadsenteret), Monika Koszyńska og Magdalena Utracka (Museum of the History of Polish Jews)

Falstadsenteret og museet i Warszawa har i løpet av prosjektperioden samarbeidet om å arrangere utvekslingsturer til Polen for elever ved norske skoler. På turene besøkte elevene blant annet POLIN-museet i Warszawa. Formålet med elevutvekslingen har vært å øke kunnskapen om jødisk kultur blant norske elever og skape forståelse for hvilken rolle og betydning den jødiske minoriteten har hatt for norsk kultur og samfunnsliv. I tillegg ble det arrangert studieturer for polske lærere til Falstad og Trondheim. Formålet var her å øke kunnskapen om en felles jødisk norsk-polsk historie, etablere nettverk mellom polske og norske lærere og drøfte felles undervisningsprogram. Et overordnet mål har vært å etablere en felles forståelse for hvordan jødisk kultur kan knyttes opp til andre dagsaktuelle tema – som interkulturell forståelse og demokrati.

Emneord: Jødisk historie, Antisemittisme, Kvalitative intervjuer
Publisert 13. des. 2013 11:58 - Sist endret 21. okt. 2020 11:13