English version of this page

Holocaust, okkupasjon og nazisme

HL-senterets forskning på Holocaust og den nazistiske ideologi søker primært å avdekke tankemønstre, retorikk og de symbolske konfigurasjoner som legitimerte dens folkemorderiske praksis. To av våre pågående forskningsprosjekter ser på politiets rolle under okkupasjonen og den økonomiske likvidasjonen av jødenes formuer i krigsårene.

Senterets fascismeforskning inngår i et bredt anlagt komparativt prosjekt om de fascistiske bevegelser og regimer i Norden. For tiden studerer vi og våre nordiske kolleger kontinuitet og endring i fascistisk teori og praksis i Norden i løpet av de siste hundre årene.

Den sammenlignende okkupasjonsforskningen ved senteret søker å avdekke fellestrekk og ulikheter ved de ulike okkupasjonsregimer etablert av nazi-Tyskland, med sikte på å innplassere det norske okkupasjonsregimet i en bredere europeisk kontekst.

Kontaktpersoner: Terje Emberland, Synne Corell og Øystein Hetland