Den økonomiske likvidasjonen av jødenes formuer under okkupasjonen

Dette bokprosjektet går inn i kjernen av Holocaust i Norge og ser den økonomiske likvidasjonen og den fysiske tilintetgjørelsen som sidestilte deler av folkemordet på jødene.

Prosjektet tar utgangspunkt i «Lov om inndragning av formue som tilhører jøder» som trådte i kraft samtidig som arrestasjonene av jøder startet i oktober 1942. Inndragningen av jødisk eiendom er tema for prosjektet som vil resultere i en forskningsbasert bok rettet mot det interesserte allmenne publikum.

Den 26. oktober 1942 skulle alle jødiske menn over 15 år arresteres. Samme dag offentliggjorde ministerpresident Vidkun Quisling og hans såkalte nasjonale regjering utgått fra partiet Nasjonal Samling (NS), en lov som bestemte at all formue som tilhørte jøder skulle tilfalle den norske stat. Loven omfattet formue «av enhver art», og verdiene skulle ifølge loven «avvikles». Sammen utgjorde arrestasjonene og den nye loven et omslag: Ansvaret for arrestasjoner av jøder, og forvaltningen av verdiene som tilhørte dem, gikk fra tyske til norske myndigheter. Avviklingen av de jødiske formuene var en altomfattende prosess. Mange mennesker deltok, og en rekke statlige, kommunale og private instanser og virksomheter ble involvert.

Bokprosjektet følger et utvalg enkeltpersoner og familier som ble rammet av Holocaust i Norge og fokuserer i tillegg på utviklingen av lovverket som lå til grunn og instanser og enkeltpersoner som gjennomførte inndragningene. Boken utgis i 2021.

Kontaktperson: Synne Corell

Emneord: Holocaust, Okkupasjonshistorie
Publisert 26. okt. 2020 14:15 - Sist endret 26. okt. 2020 14:38