Nordisk forskernettverk om fascisme (NORFAS)

HL-senteret er blitt knyttet til NORFAS, et forskningsnettverk av ledende fascismehistorikere og en ny generasjon forskere fra Sverige, Danmark, Norge og Finland. Sammen studerer vi nordisk fascismes sammenfiltrede historie.

NORFAS har som mål å studere kontinuitet og endring i fascistisk teori og praksis i Norden i løpet av de siste hundre årene, et århundre der radikale nasjonalister stadig samarbeidet over landegrensene.

I Sverige, Danmark, Norge og Finland har disse aktørene ofte samlet seg rundt ideen om de nordiske landenes unike posisjon – den nordiske rasen, det nordiske folket, den nordiske kulturen, den nordiske ånden – som ikke sjelden er rettet mot å grunnlegge en nordisk stat. Den transnasjonale karakteren av denne fascismen har aldri blitt studert, verken i Norden eller internasjonalt. NORFAS bidrar derfor til den internasjonale forskningsfronten ved å heve perspektivet på nordisk fascismens transnasjonale, sammenfiltrede historie, noe som skaper ny kunnskap om fascismens varige kraft og dens utfordring for demokrati og menneskerettigheter.

Arbeidet med NORFAS har pågått en stund med internseminarer i Uppsala, Oslo og Helsinki. Nettverket har mottatt forsknings­initierings­midler fra Riksbankens Jubileumsfond for å fortsette arbeidet, blant annet med flere seminarer i de nordiske land og en antologi om nordisk fascisme utgitt på Routledge.

Forskerne i NORFAS har også, via Segerstedt-instituttet ved Universitetet i Göteborg, blitt bedt av Nordisk Ministerråd om å bidra til en rapport om forskningssituasjonen når det gjelder nordisk fascisme i fortid og nåtid og å identifisere kunnskapshull og mulige fremtidige forsknings­perspektiver.

Emneord: fascisme, norden
Publisert 21. okt. 2020 16:16 - Sist endret 21. okt. 2020 16:16