Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

Sist endret 26. okt. 2020 15:11 av Monica Bjermeland

”Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv” var et historiefaglig forskningsprosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Prosjektet hadde sin hovedfinansiering fra Norges forskningsråd. Sluttrapporten ble levert til Forskningsrådet i 2016.

Sist endret 2. okt. 2017 12:57 av steinhb@uio.no
Sist endret 11. nov. 2013 11:59 av oysthet@uio.no
Sist endret 8. jan. 2013 12:09 av vibekemo@uio.no
Sist endret 27. aug. 2012 15:37 av vibekemo@uio.no
Sist endret 15. aug. 2012 14:55 av vibekemo@uio.no
Sist endret 8. jan. 2018 13:00 av steinhb@uio.no