Norske frivillige i Waffen SS (avsluttet)

I regi av HL-senteret  er forskningsprosjektet «Norske frivillige i Waffen SS» om de norske SS-frivillige under 2. verdenskrig blitt gjennomført.

Om prosjektet

Det er særlig lagt vekt på å belyse de frivilliges bakgrunn, motivasjon og rekruttering samt de norske enhetenes struktur og plassering innenfor Waffen SS. Prosjektet har undersøkt de frivilliges deployering ved de forskjellige frontavsnitt, deltakelsen i kamphandlinger og eventuelle krigsforbrytelser. I tillegg har prosjektet undersøkt de frivilliges plass, selvforståelse og offentlige bilde i det norske etterkrigssamfunnet.

Arbeidet ble innledet høsten 2006, og forskergruppen leverte sin sluttrapport sommeren 2010. Prosjektet er gjennomført etter oppdrag fra Regjeringen, og finansieres av Justis- og politidepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. I september 2012 ble boken Himmlers Norge - nordmenn i det storgermanske prosjekt lansert.
 

 

Emneord: Nazisme, Waffen SS
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 26. juni 2014 10:20