Fotografier av familien Savosnick

Den 16. desember 1918 ble det tatt flere fotografier av familien Savosnick i Trondheim. Tre år gamle Robert og hans eldre bror Michael ble kledt i matrosdress og avbildet sammen. Mor og far i familien, Dika og Ernst Salomon, var også ulastelig antrukket for anledningen. Kjernefamilien Savosnick utgjorde fire av de cirka 300 jødene som levde i den nordlige delen av landet rundt 1920. Flertallet av dem var bosatt i og rundt Trondheim, som ved siden av Oslo var landets andre by med et tydelig jødisk miljø og egen menighet.

Robert (3 år) og eldstebroren Michael.

 

I likhet med flesteparten av jødene som innvandret til Norge mot slutten av 1800-tallet, hadde familien Savosnick sin opprinnelse i de vestlige delene av tsar-Russland, områder som i dag tilhører Litauen og de nordøstlige delene av Polen. I perioden 1880-1920 utvandret over 2,5 millioner jøder fra områder øst i Europa. Voldelige forfølgelser, men også hungersnød og økonomiske krisetilstander, førte til at mange jøder forlot sine hjem. For de aller fleste av dem var målet USA, men en del slo seg ned i ulike nord- og vest-europeiske land på veien.

 

Dika Savosnick.
Ernst Salomon Savosnick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen få ble også boende i Skandinavia. Mange av de første jødene som etablerte seg i Trøndelag ved slutten av det 19. århundret, hadde ikke bare det til felles at de kom fra et avgrenset geografisk område i tsar-Russland. De fleste kom også til landet etter først å ha oppholdt seg en lengre periode i Sverige. En av dem var Roberts farfar, Michael.

Både Michael og hans kone Beile var fra Suwalki-området, helt nordøst i dagens Polen, men innvandret til Sverige på 1870-tallet. I over ti år levde de i Karlstad, der Roberts far ble født i 1879. Folketellingen i 1890 viser imidlertid at familien på det tidspunktet var blitt hjemmehørende i Steinkjer, og året etter løste Michael handelsbrev i Trondheim. Familien Savosnick var dermed blitt en del av det voksende jødiske miljøet i byen.

Av Jan A.S. Brustad
Publisert 6. nov. 2017 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36