Publikasjoner

Sist endret 31. jan. 2012 14:21 av Vibeke Moe

Vibeke Moe og Øivind Kopperud (red.) (Oslo 2011)

Antologien Forestillinger om jøder - aspekter ved konstruksjonen av en minoritet tar for seg ulike forestillinger som har eksistert om jøder i den norske offentlighet fra 1814 til 1940.