Deltakere i Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940