Forsiden

Velkommen til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord og på minoriteters vilkår i moderne samfunn.

Statsminister Erna Solberg foretar den offisielle åpningen av tilbygget MINO

Bilde av tilbygget, MINO

Onsdag 29. september er det offisiell åpning for inviterte gjester av HL-senterets nye tilbygg, MINO. Samtidig klippes snoren for den nye utstillingen U/Synlig – hverdagsrasisme i Norge av kulturminister Abid Raja. 


Tilbygget MINO og utstillingen U/Synlig – hverdagsrasisme i Norge åpner for allmennheten lørdag 2. oktober, og vi ønsker alle velkomne da sier HL-senterets direktør Guri Hjeltnes.

 
Utstillingen er kuratert av seniorforsker ved Senter for studier på Holocaust og livssynsminoriteter, Cora Alexa Døving, i samarbeid med forsker Mona Abdel-Fadil og utstillingsdesigner Hanne Steien. Døving forteller om et grundig arbeid med utstillingen:

–  Hensikten har vært å løfte frem hverdagsrasisme i norsk samtid fra flere perspektiver. Hvordan beskrives hverdagsrasisme av forskere, av kunstnere og av dem som har erfart det? Til grunn for arbeidet vårt ligger blant annet femti intervjuer med mennesker med ulik minoritetsbakgrunn, som har vokst opp ulike steder i Norge. Les mer.

 

Foto: Mathias Weber( dronebilde), Einar Akselsen (MINO)

 

Aktuelt

Besøk oss

Åpningstider:

Alle dager 10:00-16:00. 
 

Omvisninger:

  • I bunkeren: Lørdager og søndager kl. 11.30 og 14.30
  • I den permanente utstillingen: Lørdager og søndager kl. 12.00

 
 
 

HL-senterets venneforening

HL-senteret har en aktiv venneforening som møtes til foredrag, reiser, filmer og andre typer arrangementer - alltid med hyggelig samvær som avslutning.