Nettsider med emneord «Gruppekonstruksjon»

Publisert 23. juni 2014 14:57

Høst 2014 og vår 2015 er seniorforsker Cora Alexa Døving gjesteforsker ved Berkeley, University of California. Her vil hun være del av forskningsprosjektet «Islamophobia Research and Documentation Project» ved Department of Near Eastern Studies. Døvings forskningsmessige bidrag vil bestå i følgende to studier: «Images of Muslims and Jews in international debates» og «Jews and Muslims: inter-group images»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Anti-Semitism and Islamophobia».

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har i perioden januar 2011 til desember 2012 gjennomført en kvalitativ undersøkelse av erfaringer knyttet til det å leve med jødisk identitet i Norge. Undersøkelsen er gjennomført av Cora Alexa Døving og Vibeke Moe.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har  i perioden august 2010 – mai 2012 gjennomført en kvantitativ undersøkelse om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940» var et tverrfaglig prosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.