Den internasjonale Holocaustdagen 2019: Undervisningsopplegg

I forbindelse med den internasjonale Holocaustdagen 2019 inviterer HL-senteret, Jødisk museum i Oslo og Jødisk Museum i Trondheim skoleelever i hele landet til å minnes ofrene for nazistenes folkemord ved å jobbe med sitt lokalmiljø eller digitale kart for å lete frem historier knyttet til det norske Holocaust i sin del av landet. På denne siden finner du forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg.

Foto: Jødisk Museum Oslo

For å forstå hvorfor verden ser ut som den gjør, og for å kunne oppfatte varselsignaler, er det avgjørende å kjenne sin historie. Selv om andre verdenskrig og holocaust endte for 73 år siden, virker hendelsene fortsatt inn på oss og samfunnet i dag. Nære slektninger av overlevende og drepte lever med historien hver dag. Samfunnets oppbygning er på mange måter påvirket av hendelsene under andre verdenskrig. Dessuten ser vi at holdningene som lå til grunn for at holocaust skjedde, ikke bare fortsatt finnes i dag, men de sprer seg.

 

Vi beveger oss i ett landskap med spor av det jødiske samfunnet som fantes i Norge før okkupasjonen. Bevisst i form av tidsvitneberetninger og minnesmerker. Ubevisst gjennom at vi kanskje passerer butikkvinduer, leiligheter og hus som tidligere var drevet og bebodd av jødiske nordmenn. Men ikke alle spor av fortiden er satt sammen til fortellinger. Her må vi selv lete frem historiene og fylle tomrommet.

 

Hovedmålene med undervisningsoppleggene er:

  • å minnes ofrene ved å markere den internasjonale Holocaustdagen
  • å bevisstgjøre elevene sin lokalhistorie knyttet til Holocaust i Norge gjennom å ta i bruk digitale verktøy og sosiale medier
  • å få innblikk i Holocausts utstrekning i Norge ved å studere digitale kart
  • å analysere og reflektere rundt ulike former for minne og markering av hendelser i fortida

Undervisningsopplegg

Elevene kan jobbe med én av oppgavene eller en kombinasjon av flere. Elevene bør jobbe i grupper på ca. fire.
Varighet: 1-4 skoletimer avhengig av hvor mange deler som gjennomføres.

 

1: Trikken til Auschwitz

Elevene ser to utdrag fra dokumentaren "Trikken til Auschwitz" av Elsa Kvamme (utdrag 1 og utdrag 2) for å få bakgrunnsinformasjon om Holocaust i Norge. Elevene oppsummerer historien som fortelles og skriver ned hva mer de lurer på. (Oppgave.) Opplegget er et godt utgangspunkt for arbeid med Holocaust i Norge.

 

 

2: Gatekunst og minnesmerker

Elevene ser på ulike eksempler å minnes Holocaust på, fra ulike typer minnesmerker til gatekunst. Elevene diskuterer hva som kjennetegner et godt minnesmerke og hva det gjør med vårt forhold til historiene som minnes. (Oppgave del 2)

 

 

3: Kartlegg spor av fortiden i nærmiljøet

Elevene bruker utvalgte nettressurser for å finne steder og personer i nærheten av der de bor som har en tilknytning til Holocaust i Norge og forbereder en presentasjon for klassen. (Oppgave del 3)

 

 

4: Byvandring i Oslo

Jødisk museum Oslo har laget en byvandring (kort byvandring og lang byvandring) som tar elevene med på en rundtur i Oslo. Elevene forbereder seg på å formidle informasjon om adressene underveis i turen. Gjennom byvandringen skal klassen ta bilder for å vise hva de legger vekt på når de møter ulike historier og minnesteiner – hvordan de fyller tomrommet. 

 

 

5 og 6: Lag deres eget minnesmerke

Elevene oppsøker stedene de undersøkte i del 3 og tar bilder av hvordan det ser ut der i dag. På skolen lager de en kollasj av historiske bilder og sine egne bilder som så presenteres for klassen. Dette blir elevenes minnesmerke. Møter det kriteriene for et godt minnesmerke? Del kollasjen på instagram, skolens facebookside, hjemmeside med hashtag #holocaustdagen og #navn på by/sted. (Oppgave del 5 og 6)

 

 

7: Jødiske fotspor i nord

Sammen med Falstadsenteret har Jødisk museum Trondheim utviklet tre undervisningsopplegg basert på innholdet i nettressursen “Jødiske fotspor i nord”. Gjennom oppleggene blir elevene kjent med personer som på ulike måter ble ofre for nazismens utryddelsesideologi. Elevene får øve sin kritiske tenkning, og de får innblikk i hvordan det var å leve i en annen historisk situasjon enn sin egen. Hvordan kan det ha vært å måtte ta avgjørelsen om å flykte? Hvordan kan det ha vært å oppleve at hjemlandet ditt blir okkupert? Også i dag opplever mennesker diskriminering, å bli jaget på flukt og å leve med frykt. Slik kan historien kaste lys over samfunnet elevene selv vokser opp i. Utforsk de jødiske fotsporene her.

Oppgaver til nettressursen:

Familien Mahler

Familien Caplan

Familien Steinfeld

Publisert 13. des. 2018 10:35 - Sist endret 17. des. 2018 13:47