Den internasjonale Holocaustdagen 2018: "Å fylle tomrommet"

I forbindelse med den internasjonale Holocaustdagen 2018 inviterer HL-senteret og Jødisk museum i Oslo skoleelever i hele landet til å minnes  ofrene for nazistenes folkemord ved å jobbe med sitt lokalmiljø eller digitale kart for å lete frem historier knyttet til det norske Holocaust i sin del av landet.

Utenfor Akershus festning står det åtte tomme stoler, samlet og alene. Stolene står vendt ut mot fjorden, der 529 jødiske kvinner, menn og barn ble deportert med lasteskipet DS Donau 26. november 1942. Til sammen ble 773 jødiske personer sendt ut av Norge, de fleste direkte til Auschwitz. Kun 38 overlevde Holocaust. Stolene har ingen seter, tomrommet kan ikke fylles.

Vi beveger oss i ett landskap med spor av det jødiske samfunnet som fantes i Norge før okkupasjonen. Bevisst i form av tidsvitneberetninger og minnesmerker. Ubevisst gjennom at vi kanskje passerer butikkvinduer, leiligheter og hus som tidligere var drevet og bebodd av jødiske nordmenn. Men ikke alle spor av fortiden er satt sammen til fortellinger. Her må vi selv lete frem historiene og fylle tomrommet.

Målet med undervisningsopplegget er:

  • å minnes ofrene ved å markere den internasjonale Holocaustdagen.
  • å bevisstgjøre elevene sin lokalhistorie knyttet til Holocaust i Norge gjennom å ta i bruk digitale verktøy og sosiale medier.
  • å få innblikk i Holocausts utstrekning i Norge ved å studere digitale kart.
  • å analysere og reflektere rundt ulike former for minne og markering av hendelser i fortida.

Undervisningsopplegg

Elevene kan jobbe med utvalgte deler eller hele undervisningsopplegget. Oppgavene ligger under hver sin del eller du kan hente alle oppgavene samlet i venstremenyen.
Elevene jobber i grupper. på ca. fire.
Varighet: 1-4 skoletimer avhengig av hvor mange deler som gjennomføres.

 

Del 1 Trikken til Auschwitz

Elevene ser to utdrag fra dokumentaren "Trikken til Auschwitz" av Elsa Kvamme (utdrag 1 og utdrag 2) for å få bakgrunnsinformasjon om Holocaust i Norge. Elevene oppsummerer historien som fortelles og skriver ned hva mer de lurer på. (Oppgave.) Opplegget er et godt utgangspunkt for arbeid med Holocaust i Norge.

 

 

Del 2 Gatekunst og minnesmerker

Elevene ser på ulike eksempler å minnes Holocaust på (minnesmerker og gatekunst). Elevene diskuterer hva som kjennetegner et godt minnesmerke. (Oppgave del 2)

 

 

Del 3 Kartlegg spor av fortiden i nærmiljøet

Elevene bruker utvalgte nettressurser for å finne steder og personer i nærheten av der de bor som har en tilknytning til Holocaust i Norge og forbereder en presentasjon for klassen. (Oppgave del 3)

 

 

 

Del 4 Byvandring i Oslo

Jødisk museum Oslo har laget en byvandring (kort byvandring og  lang byvandring)som tar elevene med på en rundtur i Oslo. Før byvandringen får elevene i oppgave å sette seg inn i bakgrunnsinformasjonen om  de ulike adressene. Elevene formidler informasjonen til resten av klassen underveis i byvandringen. Gjennom byvandringen skal klassen ta bilder på de ulike stoppene på ruten. De skal gjennom bildene vise hva de legger vekt på når de møter ulike historier og minnesteiner – hvordan de fyller tomrommet. 

 

 

Del 5 og 6 Lag deres eget minnesmerke og presenter for klassen

Elevene oppsøker stedene de undersøkte i del 3 og tar bilder av hvordan det ser ut der i dag. På skolen lager de en kollasj av historiske bilder og sine egne bilder som så presenteres for klassen. Dette blir elevenes minnesmerke. Møter det kriteriene for et godt minnesmerke? Del kollasjen på instagram, skolens facebookside, hjemmeside med hashtag #holocaustdagen og #navn på by/sted. (Oppgave del 5 og 6)

Publisert 15. jan. 2018 16:38 - Sist endret 4. des. 2018 13:34