Sølvbeger til Robert Savosnicks bar mitzva

Den 8. oktober 1928 fylte Robert Savosnick 13 år. Familien Savosnick var tilknyttet Trondheims mosaiske trossamfunn, og sønnens 13-årsdag markerte dermed også at han var blitt et fullverdig medlem av det jødiske religiøse fellesskapet – en bar mitzva eller sønn av loven. I anledning av Roberts bar mitzva kjøpte foreldrene et sølvbeger med navnet Robert inngravert. Ifølge familien kom foreldrene over begeret mer eller mindre tilfeldig, men bestemte seg for å kjøpe det på grunn av den allerede utførte inngraveringen med sønnens navn – til tross for den feilaktige datoen.   

Trondheim var landets andre by med et eget mosaisk trossamfunn, etter at det første ble stiftet i Oslo i 1892. Løsere organisatoriske former for menighetsliv fantes også i Trondheim allerede på 1890-tallet, men den formelle etableringen av det jødiske trossamfunnet skjedde først i 1905. Asriel Berl Dworsky ble valgt som menighetens første forstander, og underskrev stiftelsesbrevet sammen med Israel Paltiel og Moses Steinfeld. Menighetens synagoge lå i St. Jørgensveita frem til 1925, da den nye synagogen ble åpnet i Arkitekt Christies gate 1B. Der ligger Europas nordligste synagoge den dag i dag.  

Selv om familien Savosnick hørte til Det Mosaiske Trossamfunn, skriver Robert i sin biografi at de «først og fremst var nordmenn, trøndere og Trondhjemmere». I likhet med de fleste av sine jevnaldrende med jødisk bakgrunn var han født i Norge og tredje generasjons trønder. Graden av tilknytning til jødisk tro, tradisjon og samfunnsliv varierte fra familie til familie, men miljøet var lite, og mellomkrigstiden må generelt sies å ha vært en periode preget av kulturkontakt (akkulturasjon) og tilnærming til det norske majoritetssamfunnet. Selv om jiddisch fortsatt ble brukt av enkelte blant den eldre generasjonen jødiske nordmenn, snakket Robert og de fleste andre unge jøder norsk seg i mellom. Gjennom skolegangen på Bispehaugen, Trondheims kommunale middelskole og Katedralskolen var Robert også først og fremst en integrert del av det ikke-jødiske majoritetssamfunnet.

Av Jan A.S. Brustad
Publisert 1. jan. 2018 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36