Robert Savosnicks Kontrollbok for krigsskadelidte

Den 7. september 1945 fikk Robert Savosnick utstedt Kontrollbok for krigsskadelidte. Det tynne heftet ble stemplet ved Statens flyktningkontor, og skulle blant annet fremvises ved utlevering av rasjoneringskort og mottakelse av stønader. Kontrollboken ble tildelt personer som på ulike vis var skadelidende under krigen. Det kunne dreie seg om personer som hadde fått boligen ødelagt under luftangrep, men også hjemvendte nordmenn som hadde sittet i tysk fangenskap. Betegnelsen «tysklandsfange» var påført tredje side i Savosnicks kontrollbok. På første side sto også fangenummer 79224 – nummeret han ble tildelt ved ankomsten i Auschwitz.

Da Robert fikk utstedt kontrollboken, var det knappe tre måneder siden returen til hjemlandet. I juni hadde han ankommet flyplassen på Fornebu i et amerikansk militært transportfly, etter å ha blitt sporet opp i Tyskland av Helmer Bonnevie Hartmann. Hartmann var liaisonoffiser og arbeidet med å lokalisere og hjelpe hjem nordmenn som hadde sittet i tysk fangenskap. I leiren for «displaced persons» i Feldafing fant han ikke bare Robert Savosnick, men også Georg Rechenberg – en av de jødiske flyktningene som kom til Norge etter anneksjonen av Østerrike i 1938. Rechenberg ble i likhet med Robert deportert med Donau og overlevde oppholdet i Auschwitz. Den 9. juni 1945 var både han og Robert tilbake i Norge.

På første side av Roberts kontrollbok ble innehaverens personalia registrert: fornavn, etternavn, fødselsdato og fødested. Feltet for ny adresse ble imidlertid stående tomt. Som mange av de øvrige hjemvendte jødene befant han seg på bar bakke. Faren var drept i Auschwitz, moren og broren befant seg fortsatt i Sverige som flyktninger. For de fleste av de overlevende tok det også mange år å få tilbake bolig og eiendeler som var rekvirert av myndighetene under krigen. Robert understreket likevel at han ikke led noen nød, og at han blant annet fikk husly i en av hovedstadens skoler. Kort tid etter hjemkomsten traff han også broren, for første gang på tre år.

Av Jan A.S. Brustad
Publisert 4. juni 2018 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36