Elevoppgaver om Robert Savosnick og holocaust

I 1986 fylte Robert Savosnick 70 år. I over 25 av dem hadde han arbeidet som barnelege i Trondheim, blant annet som skolelege ved Strindheim og Berg skole og som overlege ved Trondheim helseråd. Han var derfor allerede en kjent skikkelse for mange av byens innbyggere da han dette året, i samarbeid med journalisten Hans Melien, utga boken Jeg ville ikke dø. Med utgivelsen av memoarene fra tiden som fange i det nazistiske leirsystemet, ble Savosnick i enda tydeligere grad også kjent som tidsvitne. Flere av byens skoleelever valgte Savosnicks memoarer som utgangspunkt for særoppgaver om forfølgelsen av jøder under andre verdenskrig.

Savosnicks bok føyde seg inn i rekken av flere norske overlevende jøders memoarer fra krigen, med Moritz Nachsterns utgivelse fra 1949, Falskmyntner i blokk 19, som den aller første. Senere utga også Herman Sachnowitz, Leo Eitinger, Kai Feinberg og Julius Paltiel personlige beretninger om jødeforfølgelsene. Robert Savosnick inntok imidlertid rollen som aktivt tidsvitne allerede på slutten av 1970-tallet, i forbindelse med NRKs dokumentarserie I solkorsets tegn. I serien ble Savosnick intervjuet om arrestasjonen, deportasjonen og fangenskapet, mens de fleste av de øvrige intervjuobjektene var tidligere NS-medlemmer som la frem historien om okkupasjonstiden fra sitt ståsted. Serien ble vist i 1981 og fikk skarp kritikk for å gjengi et naivt og ukritisk bilde av NS og partiets tilhengere. Savosnick var blant dem som talte ofrenes sak.

I forbindelse med særoppgavene om Savosnicks skjebne under krigen, var det flere av skoleelevene som møtte Robert personlig, og intervjuet ham som en del av arbeidet. Han mottok også flere brev av elever som i etterkant takket ham for at han hadde tatt seg tid til å treffe dem. Oppgavene og brevkorrespondansen etterlater et tydelig inntrykk av at både elevene og Savosnick verdsatte møtene og kontakten, og at det aldrende tidsvitnet med alvor og dedikasjon formidlet historien om holocaust til den oppvoksende generasjonen trondheimere.

 

Av Jan A.S. Brustad
Publisert 3. sep. 2018 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36