Brev til statsadvokat Ragnar Solli

I desember 1975 ble lektor ved Stokmarknes videregående skole, Olav Hoaas, siktet for brudd på straffelovens paragraf 135 a, etter gjentatte rasistiske og antisemittiske uttalelser i flere av landets riksaviser. Til VG uttalte Hoaas blant annet at «gasskamrene var oppspinn» og at norske jøder burde emigrere: «Om de ikke vil flytte frivillig bør de isoleres i et eget jødesamfunn for seg selv. De opptar plass og stillinger for nordmenn».

Selv om Hoaas’ oppfatninger var lite utbredt, eksisterte de blant et begrenset, men voksende miljø av holocaustbenektere og høyreekstreme. Nyttårsaften samme år sendte Robert Savosnick et kort brev til aktor i saken, statsadvokat Ragnar Solli, der han tilbød seg å vitne ved den forestående rettsaken.

Savosnick innledet slik: «Undertegnende er en av de få overlevende fra de tyske koncentrasjonsleirene Auschwitz og Warshawa [sic!] og en av de få vidnene til de tyske gasskamrene og masseutryddelsene under siste verdenskrig.» Vedlagt brevet til statsadvokaten fulgte også en kopi av Savosnicks vitneutsagn til Sosialdepartementets Repatrieringskontor i januar 1946. Med et tørt byråkratisk språk gir det nedtegnede vitnesbyrdet blant annet et innblikk i seleksjonen ved ankomsten i Auschwitz: «De som ble igjen, menn i alderen 16-50 år, stilte seg opp til avmarsj, mens de øvrige ble transportert vekk på biler i retning gasskamrene og etter Savosnicks mening ble de alle drept.»

Savosnick var ikke den eneste overlevende som reagerte på uttalelsene til Hoaas. Leo Eitinger, Kai Feinberg, Charles Phillipson og Robert Levin ba i et brev kirke- og undervisningsminister Bjartmar Gjerde om å fjerne Hoaas som lektor fra det norske skoleverket. Statsadvokat Solli besvarte i januar 1976 Savosnicks brev med takk, men presiserte at flere vitner allerede var innkalt – blant andre Leo Eitinger. Hoaas ble i august 1976 funnet skyldig på alle punkter og dømt til 120 dager betinget fengsel og en bot på 5000 kroner. I etterkant av dommen vedtok fylkesskolestyret i Nordland også at han skulle sies opp fra sin stilling med umiddelbar virkning.

Av Jan A.S. Brustad
Publisert 6. aug. 2018 08:00 - Sist endret 6. feb. 2020 11:36