Nettsider med emneord «Minoriteter»

Publisert 15. nov. 2016 09:47

As a result of the cooperation between the HL-center and C-Rex (Center for Research on Extremism, University of Oslo), Cora Alexa Døving will be part of a team studying new forms of exclusion. Døvings hypothesis is that religion, ‘race’ and the rhetoric of fear function as three distinctive but often related templates for the production of new forms of prejudice and racism.  

Publisert 14. sep. 2016 14:49

 A Study of Prejudice and Racism in Right Wing Extremism.

Publisert 14. sep. 2016 14:41

Kan ritualer kan være et viktig bidrag til en demokratisk prosess som omformer samfunnet og legger grunnlaget for å takle lokale og globale kriser? spør SAMKUL-prosjektet REDO. Prosjektet involverer 21 forskere fra tre kontinenter med tidsramme 2013 – 2016. Cora Alexa Døving er delaktig i følgende delprosjekt: «22. July: Performance violance and public ritual response». Her analyserer hun folkesamlingene og talene i etterkant av 22. juli fra et minoritetsperspektiv.

Publisert 23. juni 2014 14:57

Høst 2014 og vår 2015 er seniorforsker Cora Alexa Døving gjesteforsker ved Berkeley, University of California. Her vil hun være del av forskningsprosjektet «Islamophobia Research and Documentation Project» ved Department of Near Eastern Studies. Døvings forskningsmessige bidrag vil bestå i følgende to studier: «Images of Muslims and Jews in international debates» og «Jews and Muslims: inter-group images»

Publisert 19. okt. 2011 12:37

Den norske gruppen av rom består av ca. 500 personer med norsk statsborgerskap. Disse bor mer eller mindre permanent i Norge, de fleste i Oslo. Gruppen består av etterkommere etter fem familier som alle hadde tilhørighet i Norge før krigen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Hva er en minoritet? Minoritetsbegrepet slik det brukes i både forskning, offentlige debatter og i menneskerettslige konvensjoner, kan vise til ulike fenomener. Minoriteter kan være av yrkesmessig, livssynsmessig, seksuell, språklig, nasjonal, religiøs eller etnisk art, og en gruppe som utgjør en minoritet på landsbasis, kan være en majoritet regionalt eller lokalt.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I 1892 vart Det mosaiske Troessamfund i Christiania stifta, 41 år etter at Noreg hadde opna grensene for jødisk innvandring. På denne tida budde det i underkant av 300 jødar i Noreg, og like før andre verdskrigen omlag 2000. Kven var dei, kva bakgrunn hadde dei og korleis levde dei i sitt nye heimland?

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Anti-Semitism and Islamophobia».

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har i perioden januar 2011 til desember 2012 gjennomført en kvalitativ undersøkelse av erfaringer knyttet til det å leve med jødisk identitet i Norge. Undersøkelsen er gjennomført av Cora Alexa Døving og Vibeke Moe.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I perioden 2009-2010 gjennomførte HL-senteret ved Anton Weiss-Wendt et prosjekt om forfølgelse av minoriteter i det nazi-dominerte Europa.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret ved Cora ALexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Integrasjon og religiøs tilhørighet».

Publisert 6. okt. 2011 09:34

I 2010 ble prosjektet «National Memory and Minority Narratives» gjennomført.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Religionspluralisme - Religion, migrasjon og integrering».