print logo

Benjaminprisen

Benjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Benjaminprisen 2017 til Høyland ungdomsskole


Juryen tildeler årets Benjaminpris til Høyland ungdomsskole i Sandnes for skolens systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolens satsing er preget av en nyskapende tilnærming som kombinerer integrering av minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever.


Fokus på integreringsarbeid og majoritetssamfunnets holdninger

Juryen la vekt på at Høylands arbeid mot rasisme og diskriminering ikke er begrenset til integreringsarbeid, men har en helhetlig tilnærming til arbeidet med holdninger og fordommer.

- Høyland ungdomsskole viser en høy grad av bevissthet om at arbeid mot rasisme og diskriminering like mye handler om majoritetssamfunnets holdninger som gode integrerings- og inkluderingstiltak, sier juryleder og direktør ved HL-senteret Guri Hjeltnes.

Hun legger til at skolens forebyggende arbeid mot rasisme er preget av en helhetlig tilnærming som kombinerer integreringsarbeid med minoritetselever med holdningsskapende arbeid mot majoritetselever.

Les juryens begrunnelse her

Prisutdeling i januar

De øvrige nominerte som nådde finalerunden var Allanengen skole (Kristiansund), Alvimhaugen barneskole (Sarpsborg), Eknes ungdomsskole (Øvre Eiker), og United World College Norge (Fjaler). Juryen berømmer alle fem nominerte skoler for sin uttalte innsats mot rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen 2017 deles ut av kunnskapsministeren 30. januar. Overrekkelsen arrangeres ved vinnerskolen med alle elever, skolens stab, juryens medlemmer og representanter fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet til stede. 

 

Foreslå skole til Benjaminprisen 2018

Forslagsfristen for Benjaminprisen 2017 har gått ut 1. oktober. Men du kan allerede nå foreslå en skole til neste års Benjaminpris?

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2018 her.

  I vurderingen legger juryen vekt på at skolens arbeid er forankret i skolens langsiktige planer og involverer alle skolens aktører. Arbeidet mot rasisme og diskriminering må dessuten være synlig i skole og lokalmiljø. Alle skoler som foreslås vil bli kontaktet av sekretariatet og bedt om å sende inn dokumentasjon på sitt arbeid. Sekretariatet vil på bakgrunn av skolens ettersendte dokumentasjon nominere fem skoler. Juryen velger vinnerskolen blant de fem nominerte. Kunnskapsministeren deler ut Benjaminprisen årlig i januar.

  Benjaminprisen har egen nettside

  Besøk benjaminprisen.no for informasjon om skoleprisens bakgrunn og skolenes viktige arbeid mot rasisme og diskriminering.

   

   

  Publisert 23. aug. 2012 14:24 - Sist endret 14. des. 2017 09:53