print logo

Benjaminprisen

Benjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Foreslå skole til Benjaminprisen 2018

Forslagsfristen for Benjaminprisen 2017 har gått ut 1. oktober. Men du kan allerede nå foreslå en skole til neste års Benjaminpris?

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2018 her.

  I vurderingen legger juryen vekt på at skolens arbeid er forankret i skolens langsiktige planer og involverer alle skolens aktører. Arbeidet mot rasisme og diskriminering må dessuten være synlig i skole og lokalmiljø. Alle skoler som foreslås vil bli kontaktet av sekretariatet og bedt om å sende inn dokumentasjon på sitt arbeid. Sekretariatet vil på bakgrunn av skolens ettersendte dokumentasjon nominere fem skoler. Juryen velger vinnerskolen blant de fem nominerte. Kunnskapsministeren deler ut Benjaminprisen årlig i januar.

  Løkenåsen skole vant Benjaminprisen 2016

  Benjaminprisen 2016 ble tildelt Løkenåsen skole i Lørenskog for sin satsing på arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid.

  Langsiktighet og videreutvikling

  Løkenåsen skole i Lørenskog har hatt en sentral satsing på arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid. Skolens arbeid på feltet er preget av systematisk forankring, langsiktighet og synliggjøring. Arbeidet viser høy grad av bevissthet og refleksjon rundt egen praksis som resulterer i stadig evaluering og videreutvikling av tilnærminger og metodikk.

  -Løkenåsen skole har vært en sterk kandidat over flere år, og juryen har kunnet følge skolens stadige utvikling. Det er særdeles velfortjent at prisen i år går til denne skolen, sier Guri Hjeltnes, juryens leder og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

  Juryens begrunnelse

  Sentralt i skolens arbeid mot rasisme og diskriminering står et helhetlig konsept for holdningsskapende arbeid. Juryen la vekt på at Løkenåsens forebyggende arbeid med holdninger er preget av et bevisst fokus på alle elever. Dermed lykkes skolen med å arbeide med holdninger og evne til inkludering blant både majoritetselever og minoritetselever.

  I juryens begrunnelse berømmes også at det antirasistiske arbeidet ved vinnerskolen baserer seg på en helhetlig tenkning som sikter på å involvere alle skolens aktører fra elevene og lærere til skoleledelse og foreldre. Relasjonsbygging elever imellom, elever og lærere, mellom de ansatte og mellom skole og hjem står sentralt for å skape et miljø på skolen hvor alle kan føle seg inkludert og trygg til å ta en aktiv rolle.

  De øvrige nominerte som nådde finalerunden var Alvimhaugen barneskole (Sarpsborg), Fyrstikkalleen skole (Oslo), Ulsrud videregående skole (Oslo) og United World College Norge (Fjaler). Prisen ble delt ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 31. januar 2017.

  Les juryens begrunnelse her.

   

  Benjaminprisen har egen nettside

  Besøk Benjaminprisen.no for informasjon om skoleprisens bakgrunn og skolenes viktige arbeid mot rasisme og diskriminering.

   

   

  Publisert 23. aug. 2012 14:24 - Sist endret 2. okt. 2017 16:35