print logo

Forsiden

Villa grande på Bygdøy

HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn.

Skolebesøk og andre grupper

Finn ut mer om våre tilbud til skoleklasser, studentgrupper, folkehøgskoler, lærere og andre.

Dokumentene forteller

Gjennom prosjektet ”Dokumentene forteller” presenteres historiske dokumenter innhentet under arbeidet med rapporten «Å bli dem kvit».

HL-senterets venneforening

HL-senteret har en aktiv venneforening som møtes til foredrag, filmer og andre typer arrangementer - alltid med hyggelig samvær som avslutning.