print logo

Forsiden

Stor interesse for Turist i egen by!

Søndag 23. april fant mange Oslo-borgere veien til HL-senteret i forbindelse med Turist i egen by og verdens bokdag. 

Les mer og se bilder fra dagen.

Dokumentene forteller

Gjennom prosjektet ”Dokumentene forteller” presenteres historiske dokumenter innhentet under arbeidet med rapporten «Å bli dem kvit».

HL-senterets venneforening

HL-senteret har en aktiv venneforening som møtes til foredrag, filmer og andre typer arrangementer - alltid med hyggelig samvær som avslutning.