Utstillinger

Permanente utstillinger

  • De norske jødenes skjebne

    766 norske jøder ble drept eller omkom som følge av nazistenes utryddelsespolitikk. Denne utstillingen gir en helhetlig framstilling av de norske jødenes skjebne under andre verdenskrig.

  • Besøk Villa Grandes bunker

    Villa Grandes bunker ble bygget i 1942 da Vidkun Quisling, leder for det norske nazipartiet Nasjonal Samling, og hans hustru Maria flyttet inn i huset, som Quisling kalt «Gimle».

Midlertidige utstillinger

17. juni 2021 10:00 - 3. okt. 2021 17:00 Legg til i kalender
 

Digitale utstillinger

Prosjektet «Månedens gjenstand» presenterer objekter fra HL-senterets arkiv og utstilling. I løpet av ett år har historien om deportasjonen av jødene i Norge blitt tematisert gjennom tekst og fotografier.

Medvirkning i HL-senterets utstillingsarbeid

Medvirkning og deltakelse fra elever, publikum, berørte og ansatte er viktig i arbeidet med utstillinger på HL-senteret. I denne veilederen kan du lese om hvordan vi driver medvirkning og finne tips og metoder for medvirkningsarbeid.