Villa Grande

Villa Grande på Bygdøy var hjemstedet til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) flyttet inn i bygget i 2005.

Bilder

Historikk

 • Eiendommen Villa Grande var tidligere en del av en større eiendom på Bygdøy. Omkring 1860 bestod denne av to villaer, Grande og «Ruytli». Generaldirektør Sam Eyde påbegynte arbeidet med nåværende hovedbygning. Arkitekter for anlegget var Chr. Morgenstierne og A. Eide.
   
 • 1917: Den nåværende Grande-eiendommen ble fradelt og solgt til skipsreder H. Østervold som fullførte bygget uten innredninger. Østervolds arkitekt var Jens Z. M. Kielland. Arbeidet med råbygget pågikk i tidsrommet 1918-1921.
   
 • 1921: Aker kommune kjøpte anlegget sammen med Huk. Kommunen vurderte å bruke bygningen som folkeskole, men bygningen ble ansett for uegnet. Ny skole ble derfor oppført på Kongsgårdens grunn.
   
 • 1926: Skipsreder W. Wilhelmsen kjøpte eiendommen.
   
 • 1928: W. Wilhelmsen skjenket eiendommen til staten. Tanken var å innrede bygget for Meteorologisk institutt. Huset forble imidlertid uferdig frem til 2. verdenskrig. I dette tidsrommet var området en spennende og ulovlig lekeplass.
   
 • 1941: Fører for NS og senere ministerpresident Vidkun Quisling overtok eiendommen, og igangsatte fullføringen. Arkitekter var Essendrop & Egeberg. Etter omfattende bygningsarbeider ble huset tatt i bruk under navnet Gimle. I perioden mellom 1941 og 1945 mens Maria og Vidkun Quisling bodde på Gimle ble det konfiskert enkelte nærliggende eiendommer.
   
 • 1945: Fra mai 1945 og i ca. halvannet år var bygningen offiserskaserne for allierte styrker og legasjoner. Dette inkluderte ambassadepersonales bruk av huset. Eiendommen ble deretter frigitt for militær bruk.
   
 • 1948-1961: Villa Grande fungerte i denne perioden som pleie- og rehabiliteringshjem underlagt Ullevaal Sykehus.
   
 • 1963: Staten overtok eiendommen, og anlegget har vært i statens forvaltning etter dette tidspunktet. Statens helsesøsterskole ble overført hit. Ettersom utdanningstilbudet økte ble navnet endret til Statens utdanningssenter for helsepersonell. Skolen drev med undervisning av jordmødre, distriktsleger og helsesøstre.
   
 • 1964: Første del av internatet stod ferdig til innflytting.
   
 • 1970: Internatet ble fullført.
   
 • 1998: Undervisningen ble flyttet, og bygningene ble ledigstilt.
   
 • 1999: Villa Grande ble lagt ut for salg. Riksantikvaren erklærte eiendommen for verneverdig. Ideen om å lokalisere Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge til Villa Grande lanseres.
   
 • 2000: Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger frem St. prp. Nr. 1 Tillegg nr. 4 (2000-2001) med en skisse til modell for bruk av Villa Grande til bl.a. et senter for Holocauststudier og livssynsminoriteters stilling i Norge. Stortinget gir sin tilslutning til forslaget.
   
 • 2005: HL-senteret flytter inn etter rehabilitering gjennomført fra Statsbygg. Bygget eies fortsatt av staten med Statsbygg Øst som forvalter. Villa Grande er tilrettelagt for funksjonshemmede. Les mer om det på Statsbyggs sider.
Publisert 6. okt. 2011 09:35 - Sist endret 10. des. 2019 09:44