HL-senterets venneforening

Som venn av HL-senteret støtter du landets – og Nordens – eneste museumsinstitusjon i sitt slag. Gjennom forskning, formidling, utstillinger, foredrag og andre arrangementer holder vi minnet og kunnskapen om Holocaust og minoritetsspørsmål i live.

Som medlem av HL-senterets venneforening bidrar du aktivt til å minnes krig og forfølgelser av livssynsminoriteter. Som venn av HL-senteret blir du invitert til hyggelige og opplysende arrangementer og sosialt samvær. Venneforeningen arrangerer flere møter i løpet av året – enten egne eller i samarbeid med HL-senteret.

Medlemsfordeler

 • Gratis inngang til utstillinger
 • Invitasjon til arrangementer
  Du finner en oversikt over kommende arrangementer her. På arrangementer i Venneforeningens regi står Venneforeningen som arrangør.
 • Invitasjon til åpning av utstiller og lignende

HL-senterets venneforening ble stiftet i 2005, på initiativ av Bjørn Egge. Han var også foreningens første leder. Formålet er å støtte senterets virksomhet ved å være samtalepartner og initiativtaker til forskjellige typer arrangementer, i tillegg til å yte økonomisk bistand i den grad foreningen har anledning til det.

Medlemmer i styret

 • Liv Berit Tessem, leder
 • Håkon Harket
 • Elsa Kvamme
 • Britt Strandlie-Thoresen
 • Jan Erik Vold 
 • Yasmin von Angell
 • Anders Bjørklund
 • Bjørn Westlie

Innmelding

For å melde deg inn i venneforeningen, send

Fornavn og etternavn

Gateadresse, postnummer og sted

Mobiltelefonnummer og

E-postadresse

til venneforeningen@hlsenteret.no

 

Medlemskontigent i venneforeningen er på 300 kr for et ordinært medlemskap og 150 kr for deg som er krigsveteran.

Medlemskontigentet kan du betale på følgende måte

Vipps: 643739

Bankoverføring til bankkonto: 6011 06 51174

Kontakt

Venneforeningen kan kontaktes på mail, venneforeningen@hlsenteret.no

Publisert 6. okt. 2011 09:35 - Sist endret 27. juni 2022 09:56