HL-senterets venneforening

Som venn av HL-senteret støtter du landets eneste museumsinstitusjon i sitt slag. Gjennom forskning og utstillinger, foruten foredrag og andre arrangementer, setter senteret fokus på mørke – og lyse – sider ved både vår fortid og nåtid.                 

Odd Einar Dørum er leder for HL-senterets venneforening.

Som medlem av HL-senterets venneforening bidrar du aktivt til å huske det som skjedde under andre verdenskrig og senere grusomheter, og er opptatt av kunnskap og dialog for å fremme demokratiet i dagens samfunn. Som venn av HL-senteret tar du også del i hyggelige evenementer og sosialt samvær. Venneforeningen arrangerer flere møter i løpet av året – enten egne møter eller i samarbeid med HL-senteret.

Medlemsfordeler

 • Gratis inngang til utstillinger
 • Invitasjon til arrangementer
 • Invitasjon til åpning av utstiller og lignende

HL-senterets venneforening ble stiftet i 2005, på initiativ av Bjørn Egge. Han var også foreningens første leder. Formålet er å støtte senterets virksomhet ved å være samtalepartner og initiativtaker til forskjellige typer arrangementer, i tillegg til å yte økonomisk bistand i den grad foreningen har anledning til det.

Medlemmer i styret

 • Odd Einar Dørum, leder
 • Herman Kahan
 • Håkon Harket
 • Elsa Kvamme
 • Anette Storeide
 • Britt Strandlie-Thoresen
 • Jan Erik Vold 
 • Liv Berit Tessem (vara)

Innmelding

Fyll ut dette skjemaet for å melde deg inn i venneforeningen.

Last ned innbetalingsblankett.

Publisert 6. okt. 2011 09:35 - Sist endret 24. jan. 2017 20:05