HL-senterets venneforening

Som venn av HL-senteret støtter du landets – og Nordens – eneste museumsinstitusjon i sitt slag. Gjennom forskning, formidling, utstillinger, foredrag og andre arrangementer.

Odd Einar Dørum er leder for HL-senterets venneforening.

Som medlem av HL-senterets venneforening bidrar du aktivt til å minnes krig og forfølgelser av livssynsminoriteter. Som venn av HL-senteret blir du invitert til hyggelige og opplysende arrangementer og sosialt samvær. Venneforeningen arrangerer flere møter i løpet av året – enten egne eller i samarbeid med HL-senteret.

Medlemsfordeler

 • Gratis inngang til utstillinger
 • Invitasjon til arrangementer
 • Invitasjon til åpning av utstiller og lignende

HL-senterets venneforening ble stiftet i 2005, på initiativ av Bjørn Egge. Han var også foreningens første leder. Formålet er å støtte senterets virksomhet ved å være samtalepartner og initiativtaker til forskjellige typer arrangementer, i tillegg til å yte økonomisk bistand i den grad foreningen har anledning til det.

Medlemmer i styret

 • Odd Einar Dørum, leder
 • Herman Kahan
 • Håkon Harket
 • Elsa Kvamme
 • Anette Storeide
 • Britt Strandlie-Thoresen
 • Jan Erik Vold 
 • Liv Berit Tessem 

Innmelding

Her melder du deg inn i venneforeningen.

Her laster du ned innbetalingsblankett.

Publisert 6. okt. 2011 09:35 - Sist endret 12. sep. 2019 16:13