Styret

Bente Sandvig, styreleder
Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn
Faruk Terzic, vara
Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn
 

Harald Korn, styremedlem
Det Mosaiske Trossamfund, Oslo
Alexander Levi, vara
Det Mosaiske Trossamfund

 

Wenche Elizabeth Arntzen
Universitetet i Oslo
Anders Ravik Jupskås, vara
Universitetet i Oslo
 

Inger Furseth, styremedlem, styremedlem
Universitetet i Oslo

 

Vibeke Moe, styremedlem
Ansattrepresentant, HL-senteret 
Elise Christensen, vara 
Ansattrepresentant, HL-senteret 

 

Olav Njølstad, styremedlem
Universitetet i Oslo
Inga Bostad, vara
Universitetet i Oslo
 

Rita Abrahamsen, styremedlem
Det Jødiske Samfunn i Trondheim
Ralph Dan Buchmann, vara 
Det Jødiske Samfunn i Trondheim

 

Hans Petter Graver, styremedlem 
Universitetet i Oslo
Hanne Hagtvedt Vik, vara 
Universitetet i Oslo

 

Chava Savosnick, styremedlem
Det Mosaiske Trossamfund, Oslo
Islin Rose Abrahamsen, vara 
Det Mosaiske Trossamfund, Oslo

Publisert 6. okt. 2011 09:35 - Sist endret 4. mars 2020 10:40