Jødiske identiteter i skyggen av Holocaust

Sist endret 7. sep. 2022 17:22 av ingebkve@uio.no
Sist endret 22. sep. 2022 08:15 av ingebkve@uio.no

Har tyngden av holocaust gjort den jødiske minoriteten usynlig i andre sammenhenger?  Jødisk liv i nåtiden har blitt viet liten faglig interesse. Det er derfor en glede å invitere til en konferansen der samtiden dannet utgangspunktet: Hvordan videreføres og skapes jødisk identitet, praksis og minnekultur i dagens Norge?

Sist endret 5. sep. 2022 10:21 av ingebkve@uio.no

Ideen om jøder som en ensartet gruppe er sterk. Forskningsprosjektet «Jødiske identiteter  - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge», viser at jødisk liv og identitet leves ut på mange forskjellige måter. HL-senterets Cora Alexa Døving som har ledet forskningsprosjektet, vil legge frem funn fra forskningen.

Sist endret 22. sep. 2022 08:18 av ingebkve@uio.no