Dag Steinfeld: Fedre og sønner

Velkommen til lansering av Dag Steinfelds bok "Fedre og sønner. En familiehistorie fra tsarens Russland til den kalde krigen".
Boken er en dramatisk beretning om fire generasjoner i varm og kald krig.

Arrangementet strømmes.

Illustrasjon med bilde av forsiden på boken og teksten "Dag Steinfeldt: Fedre og sønner"

Fra han var liten merket Dag Steinfeld at den jødiske familien hans bar på sterke konflikter. De gamle snakket om fedre og sønner som hadde foraktet hverandre i flere generasjoner, helt fra familien flyktet fra fattigdom og forfølgelse i Russland på 1800-tallet.  

15 år gammel opplever han at historien gjentar seg: I kjølvannet av Vietnamkrigen, kommer han i voldsom konflikt med sin far, som er NATO-venn og kald kriger. På et møte erklærer han at farens holdninger er en «brun kloakk». Samtidig overvåker og rapporterer faren sin sønn til overvåkningspolitiet.  

Mange år senere bestemmer han seg for å undersøke familiens fortid for å forstå sin far og de andre forfedrene bedre. Slik begynner en reise i tid og rom, som blir en gripende beretning om de siste hundre år i Europa – gjennom én familie. 
 

Møteleder er historiker Carl Emil Vogt, HL-senteret.

 

Portrettfoto av Dag Steinfeldt

Dag Steinfeld (f. 1955) er en kjent norsk advokat. Han avsluttet sin advokatkarriere i 2019 for å arbeide med kultur og menneskerettigheter. Steinfeld er fra, og bor, i Bergen.

Foto: Helge Skodvin

Publisert 1. juli 2022 14:13 - Sist endret 6. okt. 2022 14:33