Nettsider med emneord «Intervjustudie»

Publisert 16. des. 2015 11:56

Doktorgradsprosjektet Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway gjennomføres i perioden 2015–2020. Datagrunnlaget samles gjennom kvalitative intervjuer med muslimer i Norge.