U/SYNLIG - hverdagsrasisme i Norge

Rasisme er lett å kjenne igjen når den er uttalt eller ekstremistisk. Hverdagsrasisme i vår egen samtid kan derimot være vanskelig å få øye på, og særlig for dem som ikke rammes av den.

Med denne utstillingen løfter vi fram hverdagsrasisme i norsk samtid, slik den beskrives av forskere, kunstnere og dem som selv har erfart rasisme. Utstillingen bygger blant annet på femti intervjuer med mennesker med ulik minoritetsbakgrunn og fra ulike steder i Norge.

Hensikten med denne utstillingen er å løfte hverdagsrasismen fram i lyset. Ser vi den, kan vi forstå den. Og forstår vi den, kan vi gi den motstand.

To jenter med headset ser video om rasisme i utstillingen U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge

Foto: Trond Heggelund


Bilde fra utstillingen: I never understood where the hatred came from

Rasisme som erfaringer

Utstillingen åpner med en film. Du møter mennesker som forteller om hverdagsrasisme som erfaringer og som barndomsminner. Deres fortellinger åpenbarer noen felles mønstre. Filmen varer i 11 minutter.

 

Rasisme som ordInformasjonskort på en skjerm.

Her kan du orientere deg i forskningens forsøk på å måle og forklare rasisme. På bordet ligger ni informasjonskort som tar for seg ulike begreper. Kortenes tematikk finner du igjen på
skjermene: Hør en forskers forsøk på å fatte seg i korthet!

 

Rasisme som fiendebilde

Hverdagsrasismen er også digital. I stor grad er det på nettet at fiendebilder av minoriteter spres. Ytterveggen av installasjonen forklarer hva et fiendebilde er. Hvis du runder hjørnet, gir innsiden deg en sanselig opplevelse av nettets mørke side. 


LyttebenkLyttebenken med utsikt inn i skog.

Slå deg ned, nyt utsikten og lytt til utdrag fra vår intervjusamling. Rundt hjørnet kan du velge mellom en kortfilm og en musikkvideo – to uttrykk som sier noe om hvordan hverdagsrasismen kan møtes.

 

 

 

 Rasisme som arvHistorie illustrert som T-banekart.

Her kan du følge reiseruten gjennom et utvalg fra rasismens historie i Norge. Du kan studere innholdet i fire arkivskap: «Kolonialen» og «Roller» viser rester av og brudd med kolonitidens menneskesyn. Populærkultur som reklame, tegneserier og barnebøker har satt mange spor. «Staten» er viet fornorskingspolitikkens konsekvenser for nasjonale minoriteter, mens «Norskhet» tar for seg hverdagsrasisme i globaliseringens tid. Åpne skuffene, ta ut dokumenter og fordyp deg!


Rasisme kan stikkes hull på

Rasisme har til enhver tid møtt motstand. Politisk protest er et kjent virkemiddel. Her vil du også se eksempler på andre verktøy, som kunst og bruk av humor. Rasisme kan synliggjøres
og imøtegås på mange og overraskende måter.
 

Publisert 7. okt. 2021 19:30 - Sist endret 17. aug. 2022 13:18