Besøk Villa Grandes bunker

Villa Grandes bunker ble bygget i 1942 da Vidkun Quisling, leder for det norske nazipartiet Nasjonal Samling, og hans hustru Maria flyttet inn i huset, som Quisling kalt «Gimle».

Bunkeren er 67 kvadratmeter stor og har 2,4 m tykke vegger og tak armert med stål og steinelementer. Den ble utstyrt med elektrisk nødanlegg, et remdrevet elektrisk lufteanlegg med kullfiltre og en rekke sjokkventiler i veggene. Det ble også innstallert en operasjonssentral med flere interne og ekstene telefonlinjer, en matbod med kjølemuligheter, et bærbart toalett og egen vanntilførsel. I tillegg til å beskytte mot bombeangrep skulle bunkeren også kunne fungere som sykestue.

Bunkeren ble stengt i mai 1945 og har stått lukket fram til nå. 70 års forfall med fukt, råte og rust har satt sine spor.  Bunkeren ble vinteren 2014 stabilisert i samarbeid med Riksantikvaren, med sikte på å stanse forfallet. Den nennsomme istandsettingen er gjort på en skånsom og forsvarlig måte, som sikrer opplevelsen av bunkeren som et viktig kulturminne.

Villa Grande ble fredet i 2005 av Riksantikvaren med formålet om «å bevare et anlegg som kan bidra til å belyse de mørkere sidene av historien. De krigshistoriske og personalhistoriske aspektene er like viktige som arkitekturen.» Fredningen hadde ikke til hensikt å være til hinder for etableringen av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, som har holdt hus i Villa Grande siden 2005.

Bunkeren er åpen for egne omvisninger.

 

Publisert 12. juni 2014 11:39 - Sist endret 28. des. 2018 11:17