Norrøn symbolikk i Vidkun Quislings «Gimle»

Utstillingen i Quislings bunker tematiserer nazistenes historieforvrengning. Bruken av norrøn symbolikk i Quislings residens står her i sentrum. Denne utstillingen knytter an til Kulturhistorisk Museums utstilling «Minus Fem – okkupasjon av fortiden».

«Minus fem» er et samarbeid mellom Kulturhistorisk Museum og HL-senteret, hvor seniorforsker Terje Emberland har fungert som faglig kurator. Den tematiserer hvordan tyske og norske nazistister forsøkte å legitimere sitt totalitære prosjekt ved å omforme nordmenns bilde av fortiden. Ved en selektiv, forvrengt og feilaktig fremstilling av arkeologien, etnologien og historieforskningens resultater skulle man presentere nazismen som virkeliggjøring av «historiens mening».

Utstillingen på Kulturhistorisk Museum tar for seg både den tyske okkupasjonsmakten, særlig representert ved SS, og Nasjonal Samlings (NS) forsøk på å tilrane seg den germanske, norrøne og norske historien. HL-senterets utstilling i Quislings bunker fokuserer spesielt på Nasjonal Samling, Vidkun Quisling og hans residens «Gimle».Helt fra partiets stiftelse i 1933 ønsket NS å fremstille seg som «rotnorsk», og ikke en kopi av italiensk fascisme eller tysk nazisme. Partiet tok derfor det norrøne solkorset som emblem, brukte begreper som «ting» og «hird» og produserte propaganda full av runer og vikinger.  Store stevner ble lagt til steder av nasjonalhistorisk betydning, som Borre, Hafsfjord og Stiklestad.

Da Vidkun og Maria Quisling flyttet ut til Villa Grande ved årsskiftet 1941/-42, hadde arkitektene Essendrop og Egeberg også gjort sitt for å bygge opp om denne myten ved å stilisere NS-lederens residens som et norrønt «høvding- og kongesete». Bygningen, som nå ble kalt «Gimle» etter navnet på gudenes hjem etter ragnarokk, hadde fått et eksteriør med norrønt preg, med dragehodelignende relieffer på tårnet og et inngangsparti med massive utskårne tresøyler, samt dekorasjoner og innredning som i stor grad var holdt i «nasjonal» og «norrøn» stil.

Publisert 12. juni 2014 11:10 - Sist endret 21. apr. 2022 21:20