«Da naboer var medmennesker» - sommeren 2010

Under Holocaust ble jøder hjulpet av mennesker som satte sine egne liv i fare for å redde dem. Hjelperne var kristne og muslimer, menn og kvinner i alle aldre, og fra alle sosiale lag. Utstillingen «Da naboer var medmennesker» handler om menneskene som hjalp jødene i Sarajevo under 2. verdenskrig.

De fleste hjelperne var vanlige mennesker. Noen handlet ut fra politiske, ideologiske eller religiøse overbevisninger, mens andre ikke var idealister, men kun mennesker som brød seg om sine medmennesker. I mange tilfeller hadde de ikke planlagt å bli hjelpere, og de var fullstendig uforberedt på at de måtte fatte slike skjebnesvangre beslutninger.

Publisert 6. juli 2011 14:51 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34