Midlertidige utstillinger

Tid og sted: 12. okt. 2016, HL-senteret

Det var i fjor 20 år siden folkemordet i Srebrenica. I HL-senterets markering av dette inngikk denne fotoutstillingen av den bosniske kunstneren Tarik Samarah. Hans bilder fra Srebrenica er vist over store deler av verden, blant annet i FNs hovedkvarter i New York og i det nederlandske parlamentet i Haag.  

Hvis du gikk glipp av fjorårets utstilling får du nå en ny sjanse. Fra 12. oktober fram til 1. mai er de kritikerroste fotografiene tilbake på HL-senteret. 

Tid og sted: 16. juni 2016, HL-senteret

Et ødelagt minnesmerke graves fram fra snøen på Saltfjellet i Nordland. Restene av en inskripsjonsplate forteller om skjebnen til tusener av sovjetiske krigsfanger som døde i Norge under andre verdenskrig.

Tid og sted: 4. mars 2016, HL-senteret

4. mars åpnet utstillingen med den norske kunstneren Anna-Eva Bergmans (1909-1987) krigskarikaturer. Med noen presise pennestrøk fører hun oss skånselsløst inn i et rått stykke norsk krigshistorie. Karikaturene, som Bergman produserte før og under 2. verdenskrig, framviser en fremtredende norsk kunstner sin brutalt skarpe observasjonsevne gjennom en selvsikker og elegant strek.

Tid og sted: 3. sep. 2015, HL-senteret

Før andre verdenskrig snakket syv millioner mennesker jiddish i Europa. Etter krigen var språket og kulturen nesten utryddet. Nå kan du se resultatet av en workshop der 11 norske og polske kunstnere, uten forhåndskunnskap om jiddish, skapte sine egne jiddish-inspirerte kunstverk. 

Tid: 12. feb. 2015

Ruth Maier var en østerriksk jøde, født i Wien 10. november 1920. Innlemmelsen av Østerrike i det nazistiske Tyskland i mars 1938 førte til at også de østerrikske jødene ble utsatt for forfølgelse og antisemittisk lovgivning. Som mange andre bestemte familien Maier seg for å forlate landet. Ruth fikk opphold i Norge, og bosatte seg på Lillestrøm i januar 1939. Hun ble værende i landet frem til 26. november 1942, da hun ble deportert med Donau. Hun ble drept i Auschwitz-Birkenau 1. desember 1942. 

Tid: 27. juni 2014

HL-senteret viser for tiden en utstilling om psykiateren Leo Eitinger. Utstillingen er laget i anledning 100-årsjubileet for Eitingers fødsel, og omhandler hans liv og virke.

Tid: 10. juni 2014

Utstillingen i Quislings bunker tematiserer nazistenes historieforvrengning. Bruken av norrøn symbolikk i Quislings residens står her i sentrum. Denne utstillingen knytter an til Kulturhistorisk Museums utstilling «Minus Fem – okkupasjon av fortiden».

Tid og sted: 5. mai 2014, HL-senteret

Utstillingen «Veien til Paragrafen» fremlegger ny dokumentasjon om bakgrunnen for paragraf 2 i Grunnloven av 1814. Få av Grunnlovens paragrafer har vært så mye diskutert som denne, som i formuleringen fra 1814 erklærte at «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget».

Tid: 17. juli 2012

Den internasjonale plakatkonkurransen «Keeping the Memory Alive» (barn under Holocaust) er et prosjekt under Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF). Av mer enn 300 innsendte bidrag av designstudenter fra Frankrike, Israel og Tsjekkia, er 16 plakater valgt og stilt ut i forbindelse med markeringen av Den Internasjonale Holocaustdagen den 27. januar.

Tid og sted: 1. juni 2010, HL-senteret, Bygdøy, Oslo.

Under Holocaust ble jøder hjulpet av mennesker som satte sine egne liv i fare for å redde dem. Hjelperne var kristne og muslimer, menn og kvinner i alle aldre, og fra alle sosiale lag. Utstillingen «Da naboer var medmennesker» handler om menneskene som hjalp jødene i Sarajevo under 2. verdenskrig.