Utstilling om Ruth Maiers arkiv

Ruth Maier var en østerriksk jøde, født i Wien 10. november 1920. Innlemmelsen av Østerrike i det nazistiske Tyskland i mars 1938 førte til at også de østerrikske jødene ble utsatt for forfølgelse og antisemittisk lovgivning. Som mange andre bestemte familien Maier seg for å forlate landet. Ruth fikk opphold i Norge, og bosatte seg på Lillestrøm i januar 1939. Hun ble værende i landet frem til 26. november 1942, da hun ble deportert med Donau. Hun ble drept i Auschwitz-Birkenau 1. desember 1942. 

Både før og under sitt opphold i Norge førte Ruth Maier jevnlig dagbok. Etter deportasjonen tok hennes nære venn Gunvor Hofmo vare på 8 av hennes dagbøker. Ved Hofmos bortgang kom dagbøkene i Jan Erik Volds besittelse. Vold fikk også tak i brev som Ruth sendte sin søster i England under krigen, og utga i 2007 dokumentene som Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge. Etter utgivelsen ble arkivet overlatt til HL-senteret. Arkivet etter Ruth Maier 1933-42 omfatter i dag både dagbøker, brev, skisser og akvareller. Det ble i desember 2014 innlemmet i Norges dokumentarv. Utstillingen gir et innblikk i Ruth Maiers liv og dokumentene hun etterlot seg, med fokus på hennes opphold i Norge og refleksjonene hun gjorde seg i møte med den nazistiske 

Publisert 23. mars 2015 12:57 - Sist endret 3. nov. 2015 14:49