The Holocaust Against the Roma and Sinti and Present Day Racism in Europe

I tidsrommet fra 11. september til 31. oktober viser HL-senteret vandreutstillingen The Holocaust Against the Roma and Sinti and Present Day Racism in Europe. Utstillingen er laget av «Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma» i Tyskland og har tidligere besøkt blant annet New York, Amsterdam, Budapest og Strasbourg.

Roma (rom) og sinti (reisende) - den største minoritetsgruppen i Europa med mellom 10 og 12 millioner mennesker - opplevde sammen med jødene grusom forfølgelse og utryddelse i det naziokkuperte Europa. Opp mot 500 000 roma og sinti ble offer for Holocaust. Erfaringen har brent seg inn i den kollektive bevisstheten til denne befolkningsgruppen, men har fått lite oppmerksomhet blant majoriteten av europeere.
En av konsekvensene av folkemordet på de europeiske jødene er at det internasjonale samfunnet er blitt seg bevisst og ser med bekymring på antisemittismen som fortsatt eksisterer i Europa og andre steder. Forfølgelsene av roma og sinti under den nazistiske staten og de fordommer og diskriminering de opplever i dag, har det derimot vært lite fokus på.
 
Hensikten med denne utstillingen og de tilhørende arrangementene, er å bidra til å utvikle kunnskap om folkemordet på denne befolkningsgruppen, og å skape større forståelse for sinti og romas livsbetingelser og livsutfoldelse i fortid og nåtid.14. september inviterer vi til seminaret: «Historical and Current Perspectives on Persecution of Sinti & Roma in Europe». Der vil blant andre Jahn Otto Johansen, Henriette Asseo, Wolfgang Wippermann og Ted Hanisch innlede.
I forbindelse med utstillingen vil Cinemateket vise en rekke filmer av den franske filmskaperen Tony Gatlif.

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34