Novemberpogromene 1938: Vitnesbyrd fra krystallnatten