Mange av dem ingen steder: Å gjenopplive minnet om polske jøder i offentlige byrom

Kan bevissthet om fortiden hjelpe oss med å forstå hvem vi er og hva vi ønsker å være? Det forsøker denne utendørsutstillingen å gi svar på ved å undersøke Polens jødiske historie, uttrykt gjennom moderne gatekunst. Målet er å fremme mangfold og gjenopprette minnet om de europeiske jødene i dagens Polen.

Dette er en vandreutstilling utviklet av POLIN (Museum of the History of Polish Jews) i Warszawa, og Oslo er første stopp på reisen. POLIN og HL-senteret har siden 2013 samarbeidet om en rekke forsknings- og kulturprosjekter, finansiert gjennom EØS-midler.

Publisert 8. sep. 2017 15:36 - Sist endret 4. okt. 2017 11:26