Fra urinnvåner til urfolk - hva har formet samisk-norsk historie fra 1905 til i dag?

Undervisningsavdelingen og utstillingsdesigner på huset har laget et museumsverksted i musikkværelset som vil stå frem til juni 2020. I museumsverkstedet utforsker skoleklasser og HL-senterets formidlere fortidens betydning for det samfunnet vi har i dag.

Sammen har skoleelevene laget utstillingen «Fra «urinnvåner» til urfolk: hva har formet samisk-norsk historie fra 1905 til i dag?».

I alt 13 klasser vil lage utstillinger spredt utover skoleåret. Elevkuratorene utforsker og presenterer tre tematiske sider av samisk-norsk historie: politikk, kultur og vitenskap.

Om arbeidsmetoden
Elevkuratorene jobber med historiske kilder. Målet er å få frem hvordan både majoriteten i et samfunn påvirker minoriteters vilkår, og hvordan minoriteten kjemper for å forme sin egen plass.

Holtet videregående skoles introtavle. Foto: Elise Christensen / HL-senteret

Som kuratorer må elevene diskutere med hverandre, gjøre utvalg og ta avgjørelser om hvilke historiske kilder, visuelle virkemidler og tekst de vil bruke for å få fram hva som har formet den samisk-norske historien.

Elevene må reflektere over hvordan de fremstiller fortiden, hvilke hendelser, personer og fenomener de løfter frem eller velger å utelate. Kildene de tar i bruk er valgt ut av HL-senterets formidlere i samarbeid med forskere, kunsthistorikere og representanter fra ulike samiske miljøer i Norge.

Bakgrunn

Noe av bakgrunnen for prosjektet er Vidar Fagerheim Kalsås sin artikkel «Minoritetshistorie på timeplanen – utfordringar og mogelegheiter i ljos av fagfornyinga», i tidsskiftet Beder skole, nr. 2 2019. Her påpeker han at historie- og samfunnsfagsundervisning i skolen ofte plasserer minoritetene i en ensidig offerrolle, uten agens og at gruppa blir redusert til statiske og tidløse kulturelle forskjeller. Les mer om poengene hans.

Museumsverkstedet er en del av Den kulturelle skolesekken i Oslo i år og vi fikk støtte av Sparebankstiftelsen for innkjøp av materialer.

Fordypning

Ønsker du mer informasjon om samisk-norsk historie, besøk denne siden.

Artiklene på siden er skrevet av Lars Bjørndal-Lien, Ingvill Thorson Plesner, Kristine Bjørndal-Lien og Elise Grimsrud Christensen. Se også vedlegg med bakgrunnstekster som elevene jobber utifra, skrevet av undervisningsavdelingen.

 

Velkommen til museumsverkstedet på HL-senteret!

Publisert 19. des. 2019 16:23 - Sist endret 19. des. 2019 16:25