Intro norske kunstnere

Sist endret 25. okt. 2022 15:19 av lenkeretter@localhost

Ida Rottmann var en forfatter og skuespiller. I den selvbiografiske novellesamlingen sin skriver hun om kampene hun måtte utkjempe som skuespiller fra arbeiderklassen.

Sist endret 27. okt. 2022 11:04 av ingebkve@uio.no

Jacob «Jac» Maliniak studerte ved musikkonservatoriet i Warszawa, men måtte flykte til Norge. Han arbeidet i mange år som kapellmester på Palmehaven i Trondheim.

Sist endret 25. okt. 2022 15:19 av lenkeretter@localhost

Jacob Scharff var fiolinist og komponist. Orkesteret hans «Scharffs orkester» holdt flere konserter. Han spilte også radiokonserter og bidro på grammofoninnspillinger.

Sist endret 25. okt. 2022 15:19 av lenkeretter@localhost

Marie (Maja) Sachnowitz var høyt skattet sanger fra Larvik. I flere år underholdt hun sitt publikum med jazzinspirert musikk.

Sist endret 25. okt. 2022 15:19 av lenkeretter@localhost

Ruth Maier er i dag kjent for dagbøkene sine, men hun skrev også brev, spilte teater og tegnet.

Tekstene hennes, som ble gjenoppdaget i 1990-årene og publisert i 2007, beskriver livet i Østerrike

og som flyktning i Norge. Ruth Maiers sjeldne arkiv med dagbøker og akvareller er i dag tatt opp i

Norges dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World.